Lijanović: 'Cijenu gašenja Aluminija platit će i stanovnici FBiH'

Lijanović: 'Cijenu gašenja Aluminija platit će i stanovnici FBiH'

''Gašenjem Aluminija Mostar na ovaj način napravljena je neoprostiva šteta kako radnicima Aluminija, tako i FBiH kao 44%-om vlasniku Aluminija i skoro 100%-
om vlasniku Elektroprivredi HZHB te dioničarima Aluminija.

Vlasničku i upravljačku strukturu Aluminija je trebalo prepustiti Elektroprivredi HZHB i Elektroprivredi BiH kako bi uspostavili ekonomski održivu proizvodnju struje i aluminija kako je nekad davno i zamišljeno, kada su građeni ovi giganti.

Na taj način bi spasili i potraživanja elektroprivreda od 300 milijuna KM, zadržali radna mjesta i osigurali dugoročni razvoj ovih firmi i svih kooperanata koji su bili na njih naslonjeni.

Ova situacija je samo još jedna potvrda da su nam neophodne promjene i vodstvo koje razumije ekonomiju i zna upravljati resursima države na kvalitetan i domaćinski način.

Cijenu gašenja ovog giganta će nažalost platiti radnici Aluminija, dioničari kao i
stanovnici FBiH koji koriste električnu energiju jer će istu morati plaćati jako skupo kako bi se namirile dubioze napravljene nesposobnim upravljanjem ovim
resursima'',
zaključio je Lijanović.

hercegovina.info