Lažne nacionalne manjine usaglasile svoj prijedlog za izmjenu ustava BiH

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Nedžad Jusić je kazao da je suština današnjeg sastanka da sa zajedničkim stavom nacionalne manjine izađu pred parlament BiH kad je u pitanju Ustav i ustavne promjene.
 
Po njegovim riječima, prijedlog prvog amandmana se odnosi na to da se u Ustavu BiH nabroje nacionalne manjine kojima je priznato pravo po Zakonu o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina BiH i nacionalno neopredijeljeni.       

Drugi predloženi amandman se odnosi na to da se Predsjedništvo BiH s postojeća tri proširi na četiri člana, ali da, kako je kazao Jusić, četvrti član Predsjedništva bude građanin koji ne pripada ovim trima konstitutivnim narodima.
 
„Da li će to biti predstavnik nacionalnih manjina ili nacionalno neopredijeljeni mi nećemo u to ulaziti, znači da svi građani imaju pravo da budu članovi Predsjedništva, da se kandidiraju za člana Predsjedništva“, kazao je Jusić.
 
Kako je tokom sastanka istaknuto, predstavnicima nacionalnih manjina veoma je bitan prijedlog amandmana koji se odnosi na Dom naroda državnog parlamenta. 

Po Jusićevim riječima, vijeća nacionalnih manjina su  se usaglasila da prijedlog trećeg amandmana bude taj da se Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH s postojećih 15 proširi na 19 članova, da se dodaju još četiri člana iz reda nacionalnih manjina, a da te predstavnike delegiraju vijeća nacionalnih manjina, odnosno Vijeće nacionalnih manjina s državnog nivoa, u saradnji s dva vijeća iz entiteta.
 
„Mislim da je to suština. Član Predsjedništva BiH ne igra toliko veliku ulogu kad su u pitanju predstavnici nacionalnih manjina, ali nama je u interesu da predstavnici nacionalnih manjina budu u Domu naroda PSBiH, ali da ih kandidiraju vijeća nacionalnih manjina, a ne političke partije“, kazao je Jusić.    
 
Predstavnici nacionalnih manjina će ovu svoju inicijativu za izmjene Ustava BiH, putem ovlaštenih predlagača, uputiti u proceduru.

(Fena)

---------------------------------------

Podsjetimo, takozvano "Vijeće nacionalnih manjina" Federacije, smijurija osnovana u prosincu 2009., sastoji se pretežito od Bošnjaka koji se lažno predstavljaju kao pripadnici nacionalnih manjina, i koji se onda pojavljuju u medijima i podržavaju bošnjačke političke ideje.

Kako se osjećaju prave manjine u BiH kada njihova istinska prava ismijavaju i zloupotrebljuju članovi Vijeća Lažnih Manjina Irmina Čengić- "Poljakinja", Irma Muratović- "Mađarica" te Hidajeta Redžić- "Crnogorka", ostaje da njih upitamo.

(HB.org)