Korak bliže dogovoru o Elektroprijenosu BiH

Riječi su to ministara industrije, energetike i rudarstva RS Željka Kovačevića.
On je predstavnicima Federacije BiH i EU iznio principe na kojima bi ubuduće trebalo da posluje "Elektroprijenos BiH", a na kojima će Republika Srpska inzistirati.

"Dogovoreno je da te principe dostavimo predstavnicima FBiH da ih oni razmotre i da, nakon toga, održimo još jedan zajednički sastanak početkom prosinca u Banjoj Luci", rekao je Kovačević novinarima nakon sastanka u zgradi EU kojim je predsjedavao generalni direktor Europske komisije za proširenje Stefano Sanino.

On je pojasnio da su ključni principi na kojima inzistira RS da budu usklađeni svi podzakonski akti sa Zakonom o prijenosu električne energije na nivou BiH, te principi upravljanja i investiranja u kompaniji "Elektroprijenos BiH".

"Naš cilj je da dođemo do efikasne elektroprijenosne kompanije ili na nivou BiH ili entiteta. Potrebna nam je efikasna i moderna kompanija koja može da investira i radi po principima EU koji se odnose na ovu djelatnost", naglasio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, sve se svodi na to da se i upravljanje i investiranje svede na kapital odnos 58,9 prema 41,1 odsto u korist FBiH i da se taj kapital odnos u budućnosti poštuje, što u prošlosti nije bio slučaj ni kad je bilo u pitanju upošljavanje, upravljanje, donošenje odluka koje je trebalo donijeti konsenzusom.

On je iznio podatak da se već četiri godine na računu "Elektroprijenosa BiH" nalazi 220 miliona KM neiskorištenih sredstava i da se ona ne ulažu.

"Nekorištenje tog novca je velika šteta za entitete. I u distributivnim poduzećima javljaju se distributivni gubici koje proizvodi nekvalitetna elektroprijenosna mreža ili neinvestiranje u elektroprijenosnoj kompaniji zbog nekvalitetnog preuzimanja električne energije na nekvalitetnom prijenosnom naponu. To su štete koje se mogu mjeriti milionima KM", naglasio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, RS pravi analizu u vezi sa štetom koju proizvodi nefunkcioniranje "Elektroprijenosa BiH" u Srpskoj, što će biti predstavljeno na sastanku početkom prosinca.

"Ne želimo da kompanija i dalje posluje na taj način. Možda neće biti usvojeni svi principi, ali vjerujemo da je dobar dio njih na kojima inzistira RS prihvatljiv i FBiH. Zadovoljni smo današnjim sastankom i smatramo da smo korak bliže ka funkcioniranju `Elektroprijenosa BiH` u skladu sa principima koje traže Ministarstvo i Vlada RS", istakao je Kovačević.

Naglašavajući da su predstavnici EU zadovoljni komunikacijom između entitetskih ministarstava o ovom pitanju, Kovačević je naveo da u EU inzistiraju da se entiteti dogovore, jer sve što se dogovore prihvatljivo je i za njih.

Ministar energetike, rudarstva i industrije FBiH Erdal Trhulj rekao je da između vlada RS i FBiH ima dosta zajedničkih stavova o "Elektroprijenosu BiH".

"Stvari idu u dobrom smjeru. Optimista sam i mislim da će biti deblokiran rad `Elektroprijenosa BiH` i da bi stvari trebalo da krenu nabolje u općem interesu oba entiteta", izjavio je Trhulj.

On je podsjetio da je Vlada FBiH na posljednjoj sjednici donijela zaključak da je neophodno izvršiti analizu dosadašnjih investicionih ulaganja u "Elektroprijenos BiH" i da sva buduća ulaganja treba usaglasiti sa odnosom kapitala dva entiteta u kompaniji.

"Želimo da izvršimo analizu dosadašnjeg stanja jer želimo fer i korektan odnos. Ako je u proteklom periodu u FBiH više investirano treba se to izbalansirati i da sva investiciona ulaganja budu u skladu sa učešćem kapitala", naglasio je Trhulj.

Prema njegovom mišljenju, neophodno je, a što je i zakon rekao, sačiniti dugogodišnji investicioni plan, što bi omogućilo da bude napravljen balans između investiranja i učešća kapitala.

SRNA