Kad profesori izmaknu kontroli: Seks afere u BiH

Kad profesori izmaknu kontroli: Seks afere u BiH
U Bosni i Hercegovini su se malo zaigrali univerzitetski profesori, političari ministarskog nivoa, poslovni ljudi, hodže i popovi. Besim Spahić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i jedan od najpoznatijih komunikologa u zemlji kaže da su ovdašnje društvene norme lažne i podsjeća na seks afere vjerskih službenika čije su žrtve bile - djeca, piše dw-world.de

- Iako bi vjerske institucije trebale biti sukus društvenog morala, prošle godine smo imali aferu onog hodže u Gluhoj Bukovici, pa onda pravoslavnog popa u Brčkom sa dvije curice. Jedna je zatrudnila, druga se objesila, pa je pukla špaga i ostala je živa, a onda imamo katoličke svećenike u Tolisi koji su seksualno zlostavljali dječake, itd - kaže profesor Spahić i dodaje da se istraga obično pokrene u zavisnosti od toga ko je akter seks afere. - Kad treba, istraga se pokrene, kad ne treba, ne pokrene se. Koga treba zaštititi zaštiti se, koga ne treba, ne treba - kaže rezignirano Besim Spahić.

- Ima tu još nešto - kaže profesor. - Ja sam u mojoj prvoj knjizi pisao o ljudima 'pod manom'. Netko je pedofil, netko je lakom na novac, a netko na ženske... Dakle, svako ima neku slabost i upravo takve ljude biramo na neke visoke funkcije, znajući za njihove slabosti i skidamo ih onda kad ih trebamo skinuti. Prvi čovjek MMF-a koji je mogao sebi priuštiti vrhunsku go-go girl 'pada' na sobaricu! Ma, haj'te, molim vas. Svi to na neki način rade, ali kad zatreba, lako je tako eliminirati potencijalnog kandidata za predsjednika države.

- Za donedavnog predsjednika MMF-a se zna, a i sam je priznao da su mu žene slabost. Ne vjerujem da je Bill Clinton i prije afere sa Monicom Lewinsky bio vjeran svojoj supruzi. Međutim, ta afera mu je na izvjestan način naštimana. Poznato je da je i Monicina majka bila u aferi sa jednim senatorom, pa je novac iznuđivala prvo ucjenama, a kasnije je napisala knjigu i tako se obogatila - kaže Spahić.

Počinjem vjerovati da su muškarci sasvim nedužni u svemu. „Nisu", kaže profesor i dodaje da vlast i moć koja dolazi s njom, snažno utiču na libido i nevjerojatno brzo pomjeraju granice dozvoljenog i nedozvoljenog.

"Meša Selimović je to lijepo rekao: 'Moć i vlast su najveća slast'. Znači, opija te više i od droge i od alkohola." „A onda je seks nešto što se treba samo uzeti", kažem. „Baš tako", dodaje moj sugovornik. „Mi govorimo o mobingu u civilizaciji gdje su muškarci dominantni. Ja apsolutno mislim da muškarci nisu dominantni, nego su žene dominantne kroz određene muškarce u civilizaciji gdje oni (muškarci! op. aut.) imaju neke funkcije", kaže Besim Spahić.

Znači, žene su same krive za sve što im se dešava, a dovoljno su glupe da ne iskoriste moć koju imaju? Nevjerojatno kako je i evolucija ženama podvalila! - Evo, pogledajte, imali smo tu seks aferu u Tuzli na isturenom odjeljenju Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Imali smo tu involvirana tri profesora, čini mi se... Pogledajte, i meni i svima drugima, mediji, svojom moćnom tehnologijom, mogu podvaliti kako hoće.

Imaju takve mogućnosti da moj lik uz pomoć photoshopa ubace u bilo kakvu pornografsku scenu i da to izgleda potpuno autentično. Mogu se ja posipati pepelom i pravdati koliko hoću. Ako se ne branim reći će 'eto hinje, kriv je pa se ne smije ni braniti!' To je jedno vrlo moćno oružje - kaže profesor Spahić.

Jedan od aktera seks afere na tuzlanskom Pravnom fakultetu, odjeljenju istoimenog sarajevskog, profesor Zdravko Lučić kaže da se u aferi našao - montažom! - Ja se osobno ne smatram učesnikom seks afere jer nisam ništa počinio što je zabranjeno i što izlazi iz okvira normalnog ponašanja univerzitetskog profesora - kaže profesor Lučić i dodaje da ovo društvo ide u jednom vrlo pogrešnom pravcu, što njega veoma zabrinjava.

- Postavlja se sada tu pitanje i ljubavi. Šta je ljubav? Razumijete? Pitanje braka i porodičnih odnosa i statusa prostitucije u našem društvu? - kaže profesor. Jesmo li to izašli iz naše teme? „Profesore, jeste li vi krivi za ono što vam se stavlja na dušu? Da ste imali nedozvoljene seksualne odnose sa određenim studenticama?" pitam. „To nije točno i ja ću to dokazati na sudu", odgovara profesor. „Imate li svjedoke?" „Naravno da imam. Ovdje se sada stigmatizira svaki odnos profesora prema studentu. Ako profesor stane sa studentom ili studenticom, to je već nešto sumnjivo. Na Zapadu, u Americi, sasvim je uobičajeno da profesor komunicira sa svojim studentima", kaže profesor Lučić i dodaje da će se povinovati sudskim presudama i snositi sve posljedice, ako se dokaže njegova krivica.

Nema sumnje da je ova seks afera već dobro uzdrmala i tuzlansku i sarajevsku akademsku zajednicu. „Osjeti se to na profesorima, ostavilo je traga na njihovom ponašanju. Vrlo često znaju da izmaknu kontroli", kaže student treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, Nadir Hajro, a Predrag Kojović, zastupnik u Skupštini Sarajeva, svoje poslaničke inicijative najčešće posvećuje seks skandalu na Pravnom fakultetu.

- Ja nisam tražio da se njima oduzmu titule. Tražio sam da, dok ne dođe do pravomoćne sudske presude, budu uklonjeni iz obrazovnog procesa i da im se onemogući rad sa studentima. Na osnovu već donesene sudske presude vozaču, za kojeg je dokazano da je bio podvodač, u obrazloženju je točno utvrđeno da su ti profesori imali seksualne odnose sa studenticama. Smatrao sam da je to dovoljno da ih eliminira iz nastavnog procesa. Oni, koji se u obrazovnom sistemu bave obrazovanjem mladih ljudi, moraju imati više moralne standarde nego obični građani - kaže Kojović.

I na kraju...šta je sa žrtvama seksualnog iskorištavanja? Postoji li cijena bludničenja? Kako se one mogu pravno zaštititi i kome mogu da se obrate u takvim slučajevima? Amira Krehić, pomoćnica ombudsmena za ljudska prava u BiH, kaže:

- Žrtve u slučajevima seksualnih radnji, silovanja, bludnih radnji i prostitucije, mogu pokretati i sudske postupke za reparaciju, odnosno, nadoknadu štete u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, po postojećim kaznonim zakonima.

Institucija ombudsmena ima mandat da prati sve sudske postupke i faktički utvrđuje da li su se neka procesna, ili druga prava oštećenih, u postupku kršila. Nažalost, izmjenama procesnih zakona u krivičnom postupku od rata na ovamo, položaj oštećenih je umnogome otežan. Nekada je postojala mogućnost da oštećeni, odnosno žrtva, ukoliko tužilac i odustane od krivičnog gonjenja, sama nastavi to gonjenje.

- Time se u suštini olakšavalo dokazivanje u postupku reparacije, odnosno, naknade štete, da žrtve imaju osnov za takvu nadoknadu - kaže Amira Krehić i dodaje da se u ovakvim slučajevima, prema postojećim procesnim zakonima koje imamo u BiH, žrtve pojavljuju isključivo kao svjedoci i nemaju mogućnost prisustvovanja raspravama, nekom drugom postupku, ili mogućnost uvida u predmete. Zamjenica ombudsmena dodaje i da se niko od oštećenih, ili žrtava u seks aferama u BiH, do sada nije obratio Instituciji ombudsmena.

- Ovo je problem o kojem treba da se govori u javnosti, ali nažalost, mi ombudsmeni o tome najčešće saznajemo iz medija. Ljudi nam se ne javljaju bilo zbog straha, bilo zbog toga što su i sami bili supočinitelji u određenom kaznenom djelu - kaže Amira Krehić.