JP Autoceste Federacije BiH obnavljaju svoj vozni park za pola milijuna maraka

JP Autoceste Federacije BiH obnavljaju svoj vozni park za pola milijuna maraka
Hercegovina.info

JP Autoceste Federacije BiH potpisalo je ugovor o nabavi službenih vozila u vrijednosti od 467.532,00 maraka s uključenim PDV-om. Ugovor je potpisan s tvrtkom Guma M d.o.o. Mostar, koja je jedina dostavila ponudu.

"Ugovor za nabavku roba „Nabavka službenih vozila" u vrijednosti od 467.532,00 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču GUMA M d.o.o. Mostar koji je jedini dostavio ponudu, a ista je prihvatljiva. Ugovor se zaključuje nakon provedenog otvorenog postupka. U provedenom postupku zaprimljena je 1 (jedna) ponuda. Ponuda ponuđača GUMA M d.o.o. Mostar ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, te se navedenom ponuđaču, čija ponuda je jedina dostavljena u ovom postupku javne nabavke, dodjeljuje ugovor", stoji u pojašnjenju.