Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2019/2020. godinu

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2019/2020. godinu

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Javni poziv

za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2019/2020. godinu

I.

Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje 210 studentskih zajmova u ukupnom iznosu od 2500,00 KM za akademsku 2019/2020. godinu.

U slučaju iskazanog interesa i osiguranja dodatnih financijskih sredstava, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavit će novi Javni poziv pod istim uvjetima. Studenti koji nisu ostvarili pravo na studentski zajam po ovom Javnom pozivu bit će uvršteni u novu rang listu i biti ocjenjeni u konkurenciji s novozaprimljenim prijavama bez obaveze da se ponovo kandidiraju.

Studentski zajmovi će se dodjeljivati po naučnim oblastima prema sljedećem rasporedu:

OBLAST ZNANOSTI

1. Prirodne nauke/znanosti 30
2. Tehničko-tehnološke nauke/znanosti 45
3. Bio-medicinske nauke 40
4. Poljoprivredne-biotehničke nauke/znanosti 30
5. Društvene nauke/znanosti 35
6. Humanističke nauke/znanosti 30

U slučaju nepodnošenja dovoljno zahtjeva za dodjelom studentskih zajmova iz jedne znanstvene oblasti, sredstva će se preusmjeriti na zahtjeve za dodjelom studentskih zajmova iz ostalih znanstvenih oblasti.

II.

Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH dobi do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2019/2020. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu preddiplomskog studija odnosno odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija u skladu sa zakonom na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i savladavaju upisani studij bez ponavljanja prethodnih semestara / godina studija.

Studenti koji nisu korisnici nekog drugog zajma i/ili stipendije organa javne uprave na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou imat će prednost pri dodjeli studentskog zajma pod jednakim uvjetima.

Studenti-apsolventi nemaju pravo na dodjelu studentskih zajmova.

DETALJE čitajte OVDJE