Izletilo im?: Priznali nezakonitost vlastitih odluka

Zakonu nepoznate "Privremene" nadzorne odbore skupina koju je OHR imenovao Vladom Federacije BiH nastavlja proglašavati iz dana u dan, iz tvrtke u tvrtku... "

Od OHR-a nametnuta Vlada FBiH, danas je u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela Odluku o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora banke.

Imenovani su: Ivan Šakota (predsjednik), Mirna Čomić, Aid Berbić, Mirjana, Bandić-Glavaš, Senad Softić, Mirsad Novalić i Katica Vranjković (članovi).

Poslovni portal ba danas piše kako je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH stiglo i svojevrsno priznaje kako imenovanje nije provedeno prema zakonima i statutom propisanoj proceduri. Priopćeno je kako su "privremeni" članovi imenovani na 60 dana, odnosno citiramo "do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje na način, po postupku i uz primjenu principa propisanih Zakonom i Statutom Banke."

Vlada je obvezala Federalno ministarstvo financija da pokrene i provede natječajnu proceduru za izbor i konačno imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.


Izvori bliski tvrtkama i članovima naprečac smjenjenih Nadzornih odbora potvrdili su Poslovnom portalu kako ih se većina, na savjet odvjetnika, odlučila tužiti Vladu Federacije zbog niza nezakonitih radnjih pri imenovanju "privremenih" nadzornih odbora u tvrtkama u kojima je Federacija BiH vlasnih dijela ili cijelog kapitala.