IZBORI Pronađeno rješenje kako će glasovati osobe u izolaciji i oni u bolnicama

IZBORI Pronađeno rješenje kako će glasovati osobe u izolaciji i oni u bolnicama

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) Bosne i Hercegovine je na 57. (žurnoj) sjednici održanoj 24.9. usvojilo Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini kojim je pored ostalog propisana procedura ostvarivanja prava na glasovanje birača koji su pozitivni na covid-19 i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani.

Navedenoj kategoriji birača na njihov zahtjev bit će omogućeno da glasuju putem posebno formiranog mobilnog tima.

Da bi ostvario biračko pravo, birač pozitivan na covid-19 i/ili birač kojem je određena izolacija ili je hospitaliziran dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora osobno (putem e-maila, faxa ili telefonskih aplikacija osposobljenih za prijem dokumenata, odnosno fotografija dokumenata) ili putem druge osobe, dostaviti izbornom povjerenstvu zahtjev za glasovanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na covid-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje covid-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasovanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora. Pravilnikom je predviđeno da u sastavu posebnih mobilnih timova po mogućnosti bude najmanje jedan zdravstveni radnik. Predsjednik ili najmanje jedan član ovog  posebnog mobilnog tima mora biti opremljen specijalnom zaštitnom opremom.

Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini će javnosti biti dostupan na web stranici SIP BiH i bit će objavljen u službenim glasilima.

Inače, tiskanje glasačkih listića za Lokalne izbore u BiH zakazane za 15.11.2020. godine počinje u petak 25.9.2020. godine.

Tiskat će se oko sedam milijuna glasačkih listića. Posao tiskanja u vrijednosti od 805.528,51 KM sa PDV-om je dobila kompanija 'Unioninvestplastika' d.d. Sarajevo. Sukladno operativnom planu prvo se tiskaju kombinacije glasačkih listića za birače koji glasuju putem pošte, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje SIP-a BiH.