Iz šupljeg u prazno: Premijer Mujezinović očekuje deblokadu Elektroprijenosa BiH

Pored niza otvorenih pitanja premijer i njegov gost su se dotakli i problema u državnoj kompaniji Elektroprijenos BiH. "Kad je riječ o odnosima s Republikom Srpskom, tu postoji dobra saradnja, ali i nekoliko otvorenih pitanja. To se prije svega odnosi na rad Elektroprijenosa, ali  vrlo brzo očekujemo deblokada rada te kompanije". rekao je Mujezinović.

To je po tko zna koji put da se najavljuje deblokada ove kompanije, ali tako nešto nikako da se pomakne sa mrtve točke. Zadnji sastanak vezan oko ovoga problema na razini entiteskih premijera trebao je biti u svibnju, ali po običaju nije preciziranio koje godine.

Dok entiteski premijeri prave planove o deblokadi, djelatnici Elektroprijenosa sa područja Federacije BiH podnjeli su tu­žbe Sudu BiH zbog odbi­ja­nja v.d. di­re­kto­ra Du­ša­na Mi­ja­to­vi­ća da ispo­štuje stav Upra­vnog odbo­ra kom­pa­ni­je ko­jim je na­lo­že­no us­kla­đi­va­nje vi­si­ne pla­ća. Prvo ročište održano je prošli mjesec na kome je od strane kompanije zatražena odgoda kako bi se spor pokušao riješiti bez suda.

Kako neslužbeno saznajemo ni danas se nije desio pomak po tom pitanju, osim da v.d. generalni direktor za neke pomake ultimativno traži povlačenje tužbi. Od toga neće biti ništa, jer djelatnici su čvrsti u svom stajalištu da pravdu istjeraju na čistac. Slijedeće ročište zakazano je za početak srpnja i ogorčeni djelatnici Elektroprijenosa očekuju presudu u svoju korist. Kako doznajemo radi se o višemilijunskoj svoti koja se treba isplatiti djelatnicima na području Federacije BiH, dok će djelatnici kompanije iz RS po svemu sudeći ostati kratih rukava jer nisu podnijeli tužbu.

Da li će se do tada sastati odbor za deblokadu nije poznato, a vjerojatno to ne zna ni federalni premijer, pa je ova najava najnovije deblokade Elektroprijenosa BiH samo još jedna u nizu kupovine vremena.

hercegovina.info