ISTINOMJER Koliko je predizbornih obećanja ispunio Miro Kraljević?

ISTINOMJER Koliko je predizbornih obećanja ispunio Miro Kraljević?
hercegovina.info

Monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika i gradonačelnika u 12 općina i gradova u BiH, koji je inicijativa Istinomjer provodila u mandatu od 2016. do 2020. godine, pokazao je da je najviše danih obećanja u kategoriji ispunjenih imao načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić (84%), a najmanje gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković (12%).

Od ukupno 735 obećanja, danih od strane izabranih načelnika i gradonačelnika, u kategoriji ispunjenih našlo se njih 329 ili 44%, što je postotak koji je gotovo identičan onom nakon završetka prethodnog mandata 2016. godine. Najviše obećanja dao je načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić (205), a najmanje gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević (19).

Iz Predizbornog programa HDZ-a BiH za Široki Brijeg 2016-2020., Istinomjer je pratio 19 obećanja gradonačelnika Mire Kraljevića, od čega su četiri obećanja ispunjena, jedno je ispunjeno većim dijelom, pet obećanja je djelimično ispunjeno, tri su ispunjena manjim dijelom dok je šest obećanja neispunjeno.

"Četiri ispunjena obećanja odnose se na Usvajanje Strategije razvitka za razdoblje 2016-2025., uspostavljanje Stručne službe za lokalni ekonomski razvitak, izradu i usvajanje Prostornog plana Grada Širokog Brijega, te na uspostavu Ureda za evidenciju i upravljanje imovinom. Spomenuta obećanja su ispunjena u prvoj, drugoj ili trećoj godini mandata, a tijekom četvrte godine niti jedno od preostalih obećanja nije ispunjeno u potpunosti", navodi se u izvještaju Istinomjera.