FOTO  Inzko osigurao funkcioniranje Elektroprijenosa BiH

Mandat četiri člana Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH istekao je prije više od godinu dana, dok mandat generalnog direktora Elektroprijenosa BiH ističe sutra.

Do sada nije bilo pokušaja upravnih organa poduzeća da pokrenu procedure imenovanja za spomenute pozicije.

Odlukom se nalaže članovima Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH da bez odgađanja imenuju generalnog direktora i potvrđuje se princip kontinuiteta funkcije prema kojem mandat nositelja funkcije traje do imenovanja novog, osim ako je drugačije regulirano zakonom.

U odluci visoki predstavnik podsjeća da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio zabrinutost zbog "ozbiljnog pogoršanja u radu Elektroprijenosa BiH zbog kontinuiranog bojkota Upravnog odbora od strane vlasti Republike Srpske", te je "pozvao Vladu Republike Srpske da se što prije ponovo konstruktivno angažira u okviru ovog poduzeća i doprinese njegovom nesmetanom funkcioniranju".

Danas su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira ponovno izrazili zabrinutost u tom pogledu i dali punu podršku visokom predstavniku da poduzme mjere koje će održati kontinuitet poslovanja Elektroprijenosa u skladu sa zakonom, i na taj način osigura neometano pružanje javnih usluga ovog poduzeća za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.