Imenovan novi Nadzorni odbor Elektroprivrede

Imenovan novi Nadzorni odbor Elektroprivrede

Na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za vršitelje dužnosti članova NO imenovani su Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin DŽafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Vlada FBiH prethodno je dala suglasnosti za razrješenje, zbog isteka mandata, Envera Agića, Selvedina Subašića, Jakuba Dinarevića, Nedžada Bukvara, Bahrudina Šarića i Davorina Koraća, dosadašnjih članova NO.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljene u "Službenim novinama FBiH", priopćeno je danas iz federalne Vlade.

Vlada je, kao ovlašteni dioničar u gospodarskom društvu JP "Elektroprivreda HZ HB", donijela odluku o sazivanju skupštine dioničara tog gospodarskog društva, koja će biti održana 31. kolovoza u poslovnim prostorijama Društva.