HT Mostar mora platiti milijune KM odštete Hercegovina osiguranju

Zbog jednostranog raskidanja ugovora o osiguranju imovine i lica s Hercegovina-osiguranjem iz 1999. godine, mostarske Hrvatske telekomunikacije (HT) morat će isplatiti 1.287.000 KM glavnice duga, plus zakonsku zateznu kamatu počev od 1. siječnja 2002 piše Poslovni portal ba.


Prema presudi Ustavnog suda BiH HT i Hrvatska pošta, koji su do 2002. bili jedna kompanija (HPT Mostar), prekršili su ugovor o osiguranju s Hercegovina osiguranjem, jer su ga jednostrano raskinuli, bez poštivanja otkaznog roka od tri mjeseca.

Prvim sklopljenim ugovorom iz 1999.godine nije precizirana duljina njegovog trajanja te je po automatizmu produljivan sve do 6. prosinca 2001., kada ga je HT Mostar jednostrano raskinuo, ne uvažavajući odredbe ugovora koje navode kako se to može učiniti najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Vrijeme previranja

Do raskida ugovora došlo je u vrijeme borbe za HT Mostar između političkih stranaka u zemlji. U spornom razdoblju generalni direktor HT-a Mostar bio je Stipe Prlić, a na čelu Nadzornog odbora Slavo Kukić. Iz tog razdoblja Ustavni sud upravo razmatra i razvikanu pretvorbu vlasništva.T mora platiti višemilijunsku odštetu Hercegovina osiguranju