Grubeša: Odgovor na reakciju Udruženja žrtava i svjedoka genocida

Grubeša: Odgovor na reakciju Udruženja žrtava i svjedoka genocida

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša odgovorio je danas na reakciju   Udruženja žrtava i svjedoka genocida u vezi s Revidiranom strategijom za procesuiranje ratnih zločin u BiH, navodeći kako taj dokument nije isti kao i istoimena strategija iz 2008. godine.

"Sukladno aktu veze mogu razumjeti da vas je Prijedlog revidirane strategije doveo u zabludu u mnogo čemu, što vjerujem daje rezultat patnje kroz koju su prošli vaši članovi. Strategija vam se čini istom, jer je jedan od ključnih ciljeva Strategije osiguranje efikasnog raspoređivanja predmeta na entitetsko pravosuđe, čija dinamika do sada nije bila adekvatna" - navodi Grubeša u odgovoru na reakciju Udruženja žrtava i svjedoka gencocida koje smatra "da se, zapravo, radi o istovjetnom dokumentu iz 2008. s jedinom promjenom roka važenja".

Grubeša smatra kako su neravnomjerna raspodjela predmeta, te procesuiranje manje složenih predmeta od Tužiteljstva i Suda BiH, između ostalog, jedan od uzroka neefikasnog procesuiranja najsloženijih predmeta ratnih zločina, "zbog ogromnog broja neriješenih predmeta i isteka prvobitnog roka od sedam godina predviđenog ranijom Strategijom".

Istodobno, podsjeća da su na osnovu uočenih problema u praksi i izostanka očekivanih rezultata u dosadašnjem provođenju Strategije, identificirane oblasti koje je izmjenama i dopunama Strategije bilo potrebno obuhvatiti, (prioritetno procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina, kriterijumi za ocjenu složenosti predmeta ratnih zločina, rok procesuiranja, mehanizam prenošenja predmeta na entitetski nivo i nivo Brčko distrikta BiH - raspodjela predmeta - i pojačan nadzora nad provođenjem izmijenjene i dopunjene Strategije), te da je njihovo provođenje obuhvaćeno kroz devet ciljeva i 54 mjere predviđene Prijedlogom revidirane strategije.

"Revidiranom Strategijom je predviđen, prema stručnjacima, efektivan modalitet prijenosa manje složenih predmeta na pravosuđe u entitetima. Usprkos činjenici kojom je naglašeno daje prioritet pravosuđa na nivou BiH procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina, a manje složene predmete prenijeti na entitetski nivo i nivo Brčko distrikta BiH, Revidiranom Strategijom predviđene su okolnosti dostavljanja prijedloga Sudu BiH za ponovno preuzimanje predmeta sa pravosuđa entiteta i Brčko distrikta BiH, na nivo BiH, čime se ostavlja mogućnost da Sud i Tužiteljstvo BiH imaju nadležnost nad ovim predmetima" - navodi se u odgovoru, priopćeno je iz Ureda ministra pravde BiH.

Također, kako se dalje navodi, predviđeno je da entitetsko pravosuđe ima obvezu i dužno je izvještavati Sud BiH o predmetima ratnih zločina, potvrđenim i izmijenjenim optužnicama i donesenim prvostepenim i drugostepenim presudama.

"Osim mišljenja Ministarstva financija i trezora BiH, čije primjedbe se odnose na nejasno iskazana financijska sredstva potrebna za provođenje Revidirane strategije, druge institucije su podržale pripremljeni tekst. Neke vladine institucije, ali i nevladine organizacije nisu imale sugestije na Prijedlog strategije, nego su kao i vi, iskazivali zabrinutost u svezi Strategije. Vaša zabrinutost, iako razumljiva, nije utemeljena na objektivnim pokazateljima, na koja se ni vi u svom pismu ne pozivate" - tvrdi Grubeša.

Nadalje navodi, kvalitet materijala potvrđuje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja je pripremila 'Zapažanja o Državnoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina i Nacrtu revidirane strategije iz 2018. godine, uključujući predmete kategorije A' Pravila puta. "Misija je uočila da postoji nedostatak jasnih informacija u javnosti o vrlo značajnim pitanjima  da su u svjetlu ovog nedostatka određene javne i organizacije civilnog društva izrazile zabrinutost u pogledu načina na koji se postupa, radi čega je pripremljen navedeni dokument, koji otklanja sve nejasnoće i u potpunosti opravdava predloženi tekst Revidirane strategije".

Stoga, kako se u odgovoru navodi, ovim dokumentom, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini poziva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da bez daljeg odlaganja usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

- Osporavanjem Revidirane strategije, u kojoj nema ništa sporno, onemogućavate žrtve drugih udruga da dobiju svoju satisfakciju pa da, iza rešetaka, vide one koji su njima nanijeli bol. Shvaćam da ne morate gledati sve ove aspekte iz svih perspektiva, ali ja kao ministar pravde, moram. Žrtva je žrtva, bez obzira da li pripada vašem ili nekom drugom udruženju, ali ima pravo na pravdu kao i vi. Nadam se da ćete imati snage spoznati to - navodi Grubeša, saopćeno je iz njegovog ureda.