GRAĐANI BEZ LIJEKOVA Vlada FBiH u Fond solidarnosti uplatila samo 20 posto sredstava

GRAĐANI BEZ LIJEKOVA Vlada FBiH u Fond solidarnosti uplatila samo 20 posto sredstava
CCI

Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su pokrenuli inicijative da se iznađu mogućnosti za prioritetno rješavanje problema neadekvatnog financiranja Fonda solidarnosti FBiH od strane Vlade FBiH.

"Inicijative su uslijedile nakon što je provedena analiza financiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH potvrdila postojanje problema višegodišnjeg izbjegavanja zakonske obaveze Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu financiranja Fonda solidarnosti BIH", navodi se.

"Rezultati analize, kojom su obuhvaćena prva dva desetljeća postojanja Fonda, ukazali su na odsustvo senzibiliteta Vlade FBiH prema Fondu i pacijentima iz Federacije BiH, korisnicima usluga Fonda. Naime, iako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju BIH jasno propisan način financiranja Fonda, Vlada FBiH kao jedan od obveznika financiranja Fonda, u kontinuitetu vrši značajno manja izdvajanja iz Proračuna FBiH za ovu namjenu nego što je to Zakonom propisano", ističu.

"Ukupno uplaćena sredstva Vlade FBiH iz Proračuna FBiH za rad Fonda u promatranom razdoblju predstavljaju samo 20% od Zakonom propisane obaveze. Točnije, nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je u prva dva desetljeća postojanja Fonda solidarnosti FBiH izbjegla plaćanje svoje obaveze u iznosu od 1,53 milijardi KM. Kao posljedica ovakvog odnosa Vlade FBiH prema Fondu solidarnosti i pacijentima korisnicima usluga Fonda, uvedena je praksa uspostavljanja listi čekanja pacijenata za određene usluge (liječenje citostaticima, liječenje multiple skleroze, usluge kardiologije, liječenje u inozemstvu) čime je pacijentima onemogućena zdravstvena usluga u trenutku nastanka potrebe za istom", dodaje se.

"Odsustvo senzibiliteta Vlade FBiH prema korisnicima usluga Fonda solidarnosti FBiH pogotovo je vidljivo ukoliko se izdvajanje Vlade FBiH za rad Fonda solidarnosti promatra u kontekstu kretanja Proračuna FBiH. U periodurazdoblju 2014. - 2021. godine, Proračun FBiH porastao je za 127%, Proračun Ministarstva zdravstva FBiH porastao je za 210 %, dok je iznos transfera Vlade FBiH za rad Fonda povećan za svega 9%", ističe se.

"Uvažavajući činjenicu da na ovaj način Vlada FBiH neizravno utječe na zdravlje građana Federacije BiH, grupa organizacija civilnog društva je tijekom kreiranja Proračuna FBiH za 2023. godinu, uputila inicijativu Parlamentu FBiH gdje su ukazali na nepoštivanje Zakona od strane Vlade FBiH prilikom financiranja Fonda solidarnosti FBiH. Ta inicijativa nije usvojena te je Proračun usvojen u skladu s prvobitnim planom, čime je Vladi FBiH omogućeno da ponovo izbjegne svoju Zakonom propisanu obavezu. Bez obzira na to, organizacije civilnog društva naknadno su uputile inicijativu i Ministarstvu zdravstva FBiH i Ministarstvu financija FBiH kako bi im ukazali na ovaj višegodišnji problem te ih pozvali da u skladu sa svojim nadležnostima reagiraju kako bi se konačno riješio problem izbjegavanja Zakonom propisane obaveze Vlade FBiH da financira Fond solidarnosti što bi u konačnici dovelo do unapređenja sustava zdravstvene zaštite u FBiH, prvenstveno kroz funkcionalniji i efikasniji Fond solidarnosti FBiH", dodaju.

"Važnost upućene inicijative je uvidio i Odbor za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma Federalnog parlamenta koji je na posljednjoj sjednici zadužio Vladu FBiH da prilikom rebalansa Proračuna Federacije za 2023. godinu usvoji proračunski zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, čime bi se osiguralo dodatnih 40 milijuna KM za potrebe rada Fonda solidarnosti", navodi se.

“Sama dijagnoza karcinoma je jako teška i činjenica da imate smrtnu bolest nije laka za oboljele osobe. Međutim, olakšavajuća okolnost je da postoje lijekovi zahvaljujući kojima imate šansu za izlječenje. Ipak, zbog nebrige vlasti kao i nepoštivanje zakona ti lijekovi nisu dostupni svim oboljelima. Karcinom je bolest koja se u nekim slučajevima rapidno pogoršava i svaki dan je bitan i od velikog značaja. Ipak, naše članice nažalost čekaju čak godinu dana da bi dobile lijek, na koji imaju pravo kao porezni obveznici - lijek za koji cijeli život kao pojedinci odvajaju novac “, navela je Enida Glušac u ime udruženja Renesansa.

“Cistična fibroza, kao i sve druge rijetke bolesti bi prema svojim karakteristikama trebale biti na spisku oboljenja koji se financiraju direktno iz proračuna Fonda solidarnosti Federacije BiH. Međutim, kako da uopće razmišljamo u tom smjeru i sav naš dosadašnji trud pustimo niz vodu, znajući da Vlada Federacije ne poštuje Zakon i ne uplaćuje dovoljno sredstava u Fond Solidarnosti FBiH? Također, ovih dana svjedočimo još jednoj apsurdnoj situaciji, a to je da je za cističnu fibrozu osmišljen lijek koji djeluje na uzrok bolesti. Zove se Kaftrio i već je tri godine u upotrebi širom svijeta, uključujući i u svim zemljama regije, pa čak i u Bosni i Hercegovini, ali samo u entitetu RS. Zašto? Pa upravo zato što se ovdje Zakoni lančano ne poštuju, čak ni kada su najranjivije skupine u pitanju”, izjavila je Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu u BiH

"Na kraju, organizacije civilnog društva su ponovile da se dosadašnja praksa Vlade FBiH da ne poštuje Zakonom propisane obaveze financiranja Fonda solidarnosti FBiH, dovodeći u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, mora hitno izmijeniti kako bi se zaštitili građani FBiH", stoji u priopćenju CCI.