Glavno vijeće HNS-a održalo sjednicu u Mostaru

...o realizaciji projekta autoceste na Koridoru Vc kao i o Nacrtu Prostornog plana FBiH.

 Glavno vijeće je odalo priznanje  Ministarstvu komunikacija i prometa i Ministarstvu financija i trezora iz prethodnoga saziva Vijeća ministara poduzetim aktivnostima, te potiče aktualno Vijeće ministara da nastavi aktivnosti u istom smjeru i ubrza realizaciju cijeloga projekta poštujući ranije zaključke i odluke državnih institucija.

Glavno vijeće je također informirano o tijeku javne rasprave o  Nacrtu Prostornog plana Federacije BiH. Istaknuto je kako Federalno ministarstvo prostornog uređenja preuzelo ustavne ovlasti županija  u pripremi i izradi ovog dokumenta. Nacrt Prostornoga plana je urađen na temelju zakona čiji je sadržaj Ustavni sud F BiH proglasio neustavnim. Zbog svega toga Glavno vijeće je zaključilo kako je nužno izradu prostorno planskih dokumenata  vratiti u ustavne i zakonske okvire.

Predsjednik dr. Božo Ljubić informirao je članove Glavnoga vijeća o procesu provedbe Presude Europskoga suda u predmetu Sejdić i Finci kao i o sastanku šest predsjednika političkih stranaka u Banjoj Luci. Glavno vijeće još jednom je istaknulo nužnost provedbe ove presude radi otklanjanja diskriminacije prema građanima koji se ne izjašnjavaju pripadnicima konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina kao i da se osigura mogućnost izbora legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda.

Glavno vijeće je zaključilo kako postoji opravdanost podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti Izbornoga zakona. U tom smislu je zadužen Odjel za ustavnopravna pitanja da pripremi zahtjev za ocjenu ustavnosti.

Voditelj Odjela za međunarodne odnose Martin Raguž informirao je o aktivnostima ovoga odjela. Istaknuo je brojne kontakte i susrete s predstavnicima Vijeća Europe i ostalim međunarodnim institucijama te sudjelovanje na zasjedanju Hrvatskoga svjetskoga kongresa koje je održano nedavno u Zagrebu, stoji u priopćenju Ureda za informiranje Hrvatskog narodnog sabora.