FTV postao glavni regrutni centar savjetnika SDP-ovih ministara

FTV postao glavni regrutni centar savjetnika SDP-ovih ministara
...anonimne osobe sumnjivih profesionalnih referenci; Slobodna Bosna je istražila ko su novi savjetnici u Vijeću ministara BiH i šta ih je preporučilo za dobro plaćenu savjetničku funkciju.

Piše: Asim Metiljević - Slobodna Bosna

Raspodjela resora u Vijeću ministara BiH bila je dogovorena nekoliko mjeseci prije formalnog glasanja u Parlamentu BiH, pa se stoga očekivalo da će novoizabrani ministri odmah nakon izbora ekipirati svoje kabinete i prionuti na posao kako bi bar djelimično nadoknadili izgubljenih 500 dana koliko su trajali postizborni pregovori stranačkih lidera. Ali, informacije "s terena" govore suprotno: niti jedno državno ministarstvo još nije posve kadrovski ekipirano a neka od važnijih ministarstava još su posve prazna, ne računajući sekretaricu koja se javlja na telefon i ministra koji ponekad svrati na novo radno mjesto.

Među novoizabranim ministrima, najagilniji je "prvi među jednakima", Vjekoslav Bevanda, koji je već skoro zaokružio savjetnički tim s kojim će raditi u nastavku mandata, dok su s druge strane, najmanje agilnosti pokazali dva dopremijera, Zlako Lagumdžija i Nikola Špirić, čiji su kabineti još uvijek prazni-bez ijednog imenovanog savjetnika pa čak i bez šefova kabineta.

SVE PRIVILEGIJE MINISTARSKIH SAVJETNIKA

Plaća savjetnika ministra 3,5 do 4.000 KM

Savjetnici ministra nisu državni službenici i njihov mandat ne može biti dulji od mandata ministra koga savjetuju, no dosadašnja praksa je pokazala da se većina savjetnika nakon isteka mandata izborila za status državnog službenika.

Plaća savjetnika utvrđuje se množenjem koeficijenta 4,50 s osnovicom koja trenutno iznosi 498 KM. Osnovna plaća savjetnika iznosi oko 2.200 KM, mo s minulim stažom, toplim obrokom, te naknadama za smještaj i odvojeni život, savjetnička plaća kreće se u rasponu od 3,5 do 4.000 KM.

Broj savjetnika utvrđuje svako ministarstvo vlastitim internim aktom, a imenovanje savjetnika spada u diskreciono pravo ministra. Savjetnik ministra ne mora imati završen fakultet, a ne mora biti ni državljanin BiH.

NONŠALANTNI DOPREMIJERI

Već prvog dana nakon preuzimanja funkcije, premijer Bevanda formirao je okosnicu svog sedmočlanog savjetničkog tima koji će predvoditi predstojnik ureda, Eugen Šušak, politolog rođen u Širokom Brijegu koji je donedavno bio savjetnik ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Savjetnički tim premijera Bevande prilično je respektabilan: savjetnica za vanjsku politiku biće Željana Zovko - donedavno ambasadorica BiH u Španiji, za finansije Lazar Prkačin-donedavno voditelj poslovnice Hypo banke, za politička pitanja Slavko Marin-ranije savjetnik u Predsjedništvu BiH, a za pravna pitanja Goran Krtalić-ranije predstojnik ureda Predsjednika Federacije BiH.

Nasuprot premijeru Bevandi, koji je skoro zaokružio svoj savjetnički tim, dopremijer Vijeća ministara BiH, Zlatko Lagumdžija i Nikola Špririć, nisu napravili ni prvi korak.

Dopremijeri Lagumdžija i Šprić imaju pravo imenovati po šest savjetnika-po četiri u ministarstvima kojima su na čelu i po dva savjetnika zadužena za koorodinaciju rada resornog ministarstva i Vijeća ministara BiH.

Lagumdžijin kabinet u Ministarsvu vanjskih poslova BiH, privremeno vodi Jasenko Selimović, Lagumdžijin šef kabineta u SDP-u, dok Špirićev kabinet u Ministarstvu finansija i trezora, također privremeno nadzire Sanja Jokić, inače direktorica Službe za zajedničke poslove u VM BiH. Do prije nekoliko mjeseci Jokićeva je bila savjetnica Nikole Špririća dok je ovaj bio na čelu Vijeća ministara BiH, no uz pomoć svog šefa Špririća, s kojim je navodno jako bliska, uspjela je prije nekoliko mjesceci privremeni savjetnički status zamijeniti trajnim zaposlenjem u VM BiH. Kako doznajemo, ministar finansija Nikola Špririć, i dalje računa na savjetničke usluge Sanje Jokić, koja bi naravno zadržala direktorsku funkciju u Službi za zajedničke poslova a Špririća bi savjetovala honorarno "u fušu".

BALALIZACIJA SAVJETNIČKE FUNKCIJE

Savjetnici u pravilu znaju manje od ministra

Savjetnička funkcija u institucijama BiH prilično je banalizirana. Među savjetnicima se rijetko sreću osobe s ozbiljnim profesionalnim referencama, koji bi svojim profesionalnim autoriotetom mogle oblikovati politiku minsitra. Upravo suprotno, najveći broj savjetnika znaju manje od ministra koga trebaju savjetovati pa se njihov cijeli savjetnički posao svodi na obavljanje sitnih administrativnih zadataka.

U državama s razvijenijom demokratskom prsksom, savjetnici ministra nerijetko su najsitaknutiji privrednici, kulurni i javni radnici, ugledni publicisti i politički analitičari od zanata, riječju osobe koje svojim autoritetom i znanjem presudno obliku politiku ministarstva.

HONORAR ZA AGIT-PROP

Ministar sigurnosti, Sadik Ahmetović, zadržat će istu savjetničku postavu s kojom je radio i u prethodnom mandatu, a njegov novoizabrani zamjenik, Mladen Čavar, (SDP), još je u potrazi za četveročlanim savjetničkim timom. Kako smo doznali, Čavar će za šefa kabineta najvjerovatnije imenovati Tomislava Limova, donedavnog ambasadora BiH u Njemačkoj. Čavar je do sada imenovao samo jednu savjetnicu-Tijanu Kaletović, suprugu novinara FTV-a, Damira Kaletovića, koji se tako pridružio cijeloj plejadi kolega s FTV-a kojima će SDP o državnom trošku honorirati bezrezervnu propagandnu podršku javnog servisa. Ranije je izvršni direktor FTV-a Zvonimir Jukić, svoju suprugu instalirao za savjetnika u Vladi Federacije BiH, gdje je nedugo potom svoju suprugu uhljebio i direktor RTVFBiH-a, Džemal Šabić.

Kako je supruga Bakira Hadžiomerovića imala stalni poslao i prije pobjede SDP-a, Bakir se pobrinuo za svog mlađeg brata koji odnedavno savjetuje SDP-ovog načelnika općine Centar, Dževada Bećirevića.

Ministar komunikacija i prometa, Damir Hadžić, među prvim je ekipirao svoj savjetnički tim. Za šeficu kabineta Hadžić je imenovao Nikoletu Milašević-Dobrača, čije su profesionalne reference više nego skromne.

Nikoleta je međutim najintimnija prijateljica Alme Hadžić, supruge Damira Hadžića, i to je bio njen jedini adut da se vine među savjetničku državnu eleitu. Hadić je imenovao i dva savjetnika-Daria Šarana i Šemsudina Hadžića, no njihove profesionalne reference nismo uspjeli doznati.

ŠAROVIĆ POČISTIO KADROVE SNSD-A

Ministar pravde, Bariša Čolak i ministar sigurnosti, Muhamed Ibrahimović, neće mijenjati zatečeni savjetnički tim, a u izvjesnom smislu to bi se moglo reći i za ministra izbjeglica i raseljenih lica, Damira Ljubića. Kako smo doznali, Ljubić je za šefa ureda imenovao Ivicu Zadru, svog najbližeg suradnika iz federalnog ministarstva poljoprivrede kojim je Ljubić upravljao u prehodnom mandatu.

Ljubić je imenovao i jednog savjetnika-Dragu Bilandžiju, doskorašnjeg savjetnika u državnom ministarstvu komunikacija i prometa, a u potrazi je za još dvojicom savjetnika.

U kaninetu ministra ekonomskih odnosa i vanjske trgovine, Mirka Šarovića, trenutno je zaposlena samo jedna osoba- Mira Mihajlović-čije je imenovanje za Šarovićevu šeficu kabineta podiglo medijsku prašinu, mada je Mihajlovićeva, nekadašnja sekretarica haškog optuženika Radovana Karadžića, već godinama zaposlena u ovom ministarstvu.

Mirko Šarović iz SDS-a preuzeo je ministarstvo od Mladena Zirojevića iz SNSD-a, ali kako doznajemo neće zadržati ni jednog savjetnika svog prethodnika. Šarović namjerava dovesti "provjerene obavještajce" u koje ima potpuno povjerenje: Dobru Planojevića i Dragu Vukovića. Planojević je svojevremeno bio glavni inspektor u Obavještajno-sigurnosnoj službi RS-a, a Vuković, ratni šef SDB-a Bijeljine, ranije je bio Šarovićev savjetnik u Predsjedništvu BiH.