Federalno inspekcijsko ludilo: Iako su izgubili nadležnost upadaju i pišu kazne do 15.000 KM

Federalno inspekcijsko ludilo: Iako su izgubili nadležnost upadaju i pišu kazne do 15.000 KM
...pekarnice i sl., mnogi su se građani i vlasnici objekata zapitali je li to u njezinoj nadležnosti, pogotovo nakon napisa da na to nemaju pravo po izmjenama Zakona o radu. Prema informaciji koju smo dobili od Anisa Ajdinovića, glasnogovornika Federalne uprave za inspekcijske poslove, konfuzija je nastala oko tumačenja čl. 160. spomenutog zakona, gdje stoji kako su federalni inspektori rada nadležni za provođenje inspekcijskih nadzora kod subjekata (poduzeća, ustanove i institucije) "od interesa za FBiH".

Nije još precizirano

To znači da je nadležnost federalne inspekcije rada u značajnom opsegu sužena, unatoč činjenici da se radi o federalnom propisu. Sam pojam "od interesa za FBiH" u zakonu nije preciziran i on, zapravo, na terenu stvara konfuziju i dvojbe.

Dok se ne dobije službeno tumačenje ovog pojma, dužni smo vam ukazati da se ovako definirana nadležnost odnosni samo na federalne inspektore rada, i to samo po Zakonu o radu, ali nikako na sve federalne inspektore čija nadležnost u provođenju inspekcijskih nadzora, po federalnim propisima i zakonima, nije upitna, kazao nam je Ajdinović dodavši kako je u javnost poslana loša poruka i stvoreno pogrešno mišljenje da federalni inspektori više ne mogu vršiti nadzore općenito, a ne da se to odnosi samo i jedino na nadzore inspektora rada po Zakonu o radu.

Naglasio je kako, bez obzira na donošenje novog Zakona o radu FBiH, federalni inspektori rada i dalje imaju zakonsku obvezu i nadležnost za postupanje iz oblasti radno-pravnog zakonodavstva i kod subjekata nadzora koji nisu od interesa za Federaciju BiH, a prema sljedećim propisima: Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH, Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u FBiH, Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBiH, Zakon o štrajku FBiH, itd.

Ovlasti inspekcije

Iako je u posljednje vrijeme federalna inspekcija konstantno prisutna na području Hercegovine, Ajdinović nam je kazao da je Federalna uprava za inspekcijske poslove profesionalna i nema nacionalni prefiks, te u planiranju i realizaciji inspekcijskih nadzora vrši poslove u skladu sa zakonom u svim dijelovima FBiH ravnomjerno, nalazili se oni u Međugorju ili Bihaću, i u javnom interesu neovisno čiju tvrtku i u kojem dijelu FBiH nadziru.

- Federalne inspekcije vrše te će i dalje vršiti inspekcijske nadzore kod gospodarskih subjekata na području cijele FBiH, u skladu sa svim ovlastima utvrđenim Zakonom o inspekcijama Federacije BiH i nadležnostima utvrđenim u više od 100 materijalnih federalnih propisa / propisa BiH i ostalih propisa i međunarodnih konvencija koje je ratificirala BiH, kazao nam je Ajdinović dodavši da tako federalni tržišni, sanitarni ili npr. inspektori rada po ovlasti mogu obavljati nadzore nad navedenim subjektima kada nadziru provedbu Zakona o zaštiti potrošača BiH, Zakona o fisklanim sustavima FBiH, Zakona o unutarnjoj trgovini FBiH, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH, Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH i niza drugih.

- Zbog pravilnog informiranja poslovnih subjekata, a glede odbijanja suradnje, onemogućavanja i sprečavanja federalnog inspektora da izvrši inspekcijski nadzor, u takvom slučaju inspektori imaju na raspolaganju niz mjera utvrđenih Zakonom o inspekcijama FBiH čije povrede predstavljaju federalni prekršaj za koji je zakonodavac utvrdio novčanu kaznu u rasponu od 3000 KM do 15.000 KM, kazao nam je na kraju Ajdinović.

Večernji List