Federalni revizori dali su negativnu ocjenu za rad općinama Fojnica, Čitluk i Vitez

... transparentnosti, u prošloj godini isplatile više od dva miliona KM, između ostalog za nabavke i transfere. Tako je općina Čitluk u prošloj je godini isplatila oko dva miliona KM za plaće i naknade, a da uopće nema pravilnik o plaćama i naknadama, nego primjenjuje i ratne propise Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, pišu nezavisne.com.

"Uvidom u dokumentaciju konstatirano je da je obračun plaća u 2012. godini u općini Čitluk vršen temeljem koeficijenata za obračun plaća uposlenih u općini iz 1992. godine (propis HZHB - zaključak o utvrđivanju koeficijenta za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti za djelatnike koji se financiraju iz proračuna HVO Čitluk)", naveli su revizori, koji su i prije dvije godine preporučili hitno donošenje akata koji regulira ovu oblast, što nije ispoštovanao iako je zakonska obveza.

Revizori su dodali da je osnovica za plaću u 2012. godini iznosila 236,11 KM u skladu s odlukom iz 1999. godine, dok se topli obrok isplaćuje na osnovu odluke načelnika iz 2009. godine, u visini od 15 KM dnevno, što nije utvrđeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ured za reviziju institucija u FBiH konstatovao je da su općine Vitez i Fojnica ostvarile deficit i to od oko 384.300 KM (Vitez) i oko 109.000 KM (Fojnica), dok je općina Čitluk imala suficit od oko 684.200 KM, čime je akumulirani deficit smanjila na oko dva miliona KM.

Kada je u pitanju potrošnja, revizori su ukazali da općina Čitluk nije raspisala javni natječaj niti propisala kriterije za raspodjelu 237.200 KM udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, kao i da je bez zaključenih ugovora s prevoznicima za prevoz učenika isplaćeno 90.393 KM. Sporna je bila i nabavka vrijedna oko 436.600 KM zbog pogrešne procedure nabavke.

U općini Vitez revizori su upozorili da nije uopće proveden postupak javnih nabavki pri nabavkama lož-ulja, goriva, papira, održavanja opreme i tiskanja, na koje je utrošeno 84.200 KM. Takođe je bez javnog poziva, čime nije osigurano poštivanje principa pravičnosti i transparentnosti, općina Vitez dodijelila 98.940 KM neprofitnim organizacijama.

Revizori su imali zamjerke zbog nedosljednog poštivanja propisa kod 310.800 KM vrijednih nabavki u općini Fojnica, koja uz to nije ni imala plan nabavki, nisu mogli potvrditi opravdanost utroška 33.890 KM transfera sportskim udruženjima niti 892.400 KM transfera mjesnim zajednicama, kao ni opravdanost i transparentnost potrošnje 39.370 KM za gorivo dva službena auta i privatnih vozila koja su korištena u službene svrhe.

Osim ovoga, revizori su utvrdili prekoračenja velikog broja budžetskih stavki, poput plaća, tekućih grantova, transfera i subvencija. Tako je općina Fojnica prekoračila odobreni iznos za ukupno 818.600 KM i to i do četiri puta na nekim stavkama, a općina Čitluk za ukupno oko 217.000 KM.

Uz sve to u općini Fojnica su prošle godine na određeno primljena četiri namještenika i jedan državni službenik bez raspisivanja internog i javnog oglasa.

Advan Akeljić, načelnik općine Vitez, jučer je napomenuo da su revizori došli u vrijeme primopredaje dužnosti načelnika nakon lokalnih izbora, ali da će mu preporuke revizora poslužiti kao smjernica i korektor za njegov rad i koncipiranje rada službi. Načelnici općina Čitluk i Fojnica Ivo Jerkić i Salkan Merdžanić jučer su bili odsutni.

Za učešće na sjednicama 15.200 KM

U općini Vitez je za sudjelovanje predstavnika općine u sjednicama Općinskog vijeća isplaćeno 15.295 KM, što su revizori ocijenili neopravdanim.

Inače, općina Vitez ima 73 uposlena, na čije je plaće i naknade utrošeno 1,5 miliona KM, dok Općinsko vijeće ima 25 vijećnika, na čije je paušale isplaćeno 89.500 KM. Na bruto plaće i naknade sa doprinosima 35 uposlenih općine Fojnica potrošeno je 937.000 KM, a za paušale 21 vijećnika 40.160 KM. Općina Čitluk ima 25 vijećnika, te 88 zaposlenih, dok je prosječna neto plata bila 795 KM.