Federalni revizori 'češljali' općinu Čitluk, preko 800 tisuća maraka obveza s Hypo bankom nije evidentirano

Federalni revizori 'češljali' općinu Čitluk, preko 800 tisuća maraka obveza s Hypo bankom nije evidentirano
hercegovina.info

Ured za reviziju Federacije BiH objavio je nove podatke godišnjeg 'češljanja', a među podacima se našla i općina Čitluk koja nije dobro prošla jer su revizori s 'rezervom' ocijenili i financijska izvješća, ali i usklađenost sa zakonskim propisima. Naravno, u općini ne moraju brinuti te i dalje mogu raditi po svome jer još nije zabilježeno da je netko odgovarao za slične propuste.

Osnova za mišljenje s rezervom je zbog sljedećih stvari:

1. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima više je iskazan za 467.948 KM, a kratkoročna razgraničenja u Bilanci stanja manje za navedeni iznos, s obzirom na to da su kao prihod u ranijim razdobljima priznate namjenske donacije za izgradnju sportske dvorane koje nisu utrošene. Navedeno nije sukladno odredbama Zakona o proračunima u FBiH (točke 6.1.4 i6.2.3 Izvješća).

2. Obveze po osnovu ugovora s Međunarodnom agencijom za razvoj i Hypo Alpe-Adria banke, koje na 31. 12. 2021. godine iznose 837.875 KM, nisu knjigovodstveno evidentirane. Zbog toga Bilanca stanja ne daje točan pregled dugoročnih obveza i izvora sredstava, što nije sukladno Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH.

3. Nije uspostavljena knjiga kapitalne imovine, te nismo mogli potvrditi strukturu nabavne vrijednosti iskazanih stalnih sredstava. Navedeno nije sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH.

4. Općina knjigovodstveno ne evidentira potraživanja za zakup, zbog čega Bilanca stanja ne daje točan pregled kratkoročnih potraživanja i razgraničenja, što nije sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Učinke na financijska izvješća ne možemo kvantificirati.

Rukovodstvo Općine odgovorno je za izradu i fer prezentaciju financijskih izvješća, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osim gore navedenih spornih točaka federalnim revizorima, još neke stvari su im 'upale u oči' kao da Općina nije uspostavila registar proračunskih korisnika niti ima ikakve akcijske planove što nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH.

Općina Čitluk se u pojedinim slučajevima nije pridržavala ograničenja utvrđenih Proračunom, te su stvoreni rashodi i izdaci, odnosno preuzete su obveze iznad iznosa odobrenih posebnim dijelom Proračuna za te namjene od najmanje 146.585 KM (izdaci za ceste i mostove, transferi, doprinosi i drugo). Navedeno nije sukladno odredbama Zakona o proračunima u FBiH i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu.

Na datum bilance nije proveden cjelovit popis, s obzirom na to da njime nije obuhvaćena cjelokupna imovina i obveze, niti je izvršeno usuglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, što nije sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Izvješće neovisnog revizora daje se na osnovu provedene financijske revizije, koja obuhvaća reviziju financijskih izvješća i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.