FBiH: Akcija izvlačenja novca iz Hercegovine

...53 obveznika fiskalizacije na području Hercegovačko-neretvanske županije. U Čitluku su kontrolirana 24 porezna obveznika. U ovoj aktivnosti kontrolirani su pansioni, hoteli, trgovačke radnje i ugostiteljski objekti za koje postoje saznanja da rade bez odobrenja, da ne poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona, te da angažiraju neprijavljene radnike.

Inspektori su zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatili: Pansion "Guest House Grlić" Čitluk, Pansion "Orbis 2" Čitluk, Pansion "Stipanović" Čitluk, Pansion "S. Michelearchangelo" Čitluk, Cafe bar "Intermezzo" Mostar, Hotel "Magnificat" Čitluk, Villa "Via Pacis" Čitluk, Pansion Marinko Kozina Čitluk, Pansion "Park" Čitluk, Pansion "Blue 2" Čitluk, Pansion "Tomato" Čitluk i Pansion "Lola" Čitluk - prioppćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Izdano je 11 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti poreznim obveznicima: "G-Tours" d.o.o. Čitluk, "JWT" d.o.o. Villa "Panorama" Čitluk, Pansion "Monika" Čitluk, Pansion "Petković" Čitluk, Pansion "OK" Čitluk, Pansion "Fontana kod Mate" Čitluk, "Grace Travel" d.o.o. Hotel "Grace" Čitluk, Pansion "Rosary" Čitluk i Pansion "Barbarić" Čitluk.

Zbog U tijeku kontrola zatečeno je osam neprijavljenih radnika (rad na crno). Zbog utvrđenih nepravilnosti izdano je 83 prekršajna naloga od 117. 210, 00 KM.

Nermin, Midhat i Ibrahim sastančili pa zaključili da treba udarit po Hercegovini

Prije dva dana održan je sastanak kojem su, osim premijera Nikšića, nazočili direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifović i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

Tema sastanka bio je dogovor oko zajedničke akcije ovih federalniih insitucija usmjeren borbi protiv rada na crno i neplaćanja poreza i doprinosa.

Dogovoreno je da će u tijeku ovog tjedna biti sačinjen operativni plan provedbe ovih aktivnosti koje moraju biti kontinuirane.

Pojačane kontrole od strane inspekcijskih organa imaju za cilj povećanje efikasnosti naplate poreznih i drugih doprinosa, odnosno sprečavanje rada na crno, na čemu država gubi stotine milijuna KM koji završavaju u privatnim džepovima.

Većim inspekcijskim nadzorom stvorile bi se mogućnosti za efikasnije punjenje fondova, a posebno penzionog.

Jedan od segmenata borbe za što efikasniju naplatu izvornih prihoda je i postupna izmjena zakonske regulative za što je Federalna vlada pripremila dva seta zakona koji bi se trebali naći u parlamentarnoj proceduri.

"Ne možemo sjediti skrštenih ruku i gledati kako se na ovaj način urušavaju i sami temelji države. U razdoblju do kraja godine moramo pojačati kontrole i uvesti u sustav što više subjekata koji rade na crno, čime ćemo stvoriti uvjete za efikasnije punjenje proračuna. Moramo stvoriti atmosferu u kojoj će se poštovati država i uvažavati njezini zakoni", rekao je premijer Nikšić.

Uz punu podršku planiranoj akciji direktori Lukač, Tirak i Arifović su iznijeli niz zapažanja sa kojim se suočavaju u svakodnevnoj praksi i brojne primjere koji ukazuju na to da je potrebno mijenjati zakonsku regulativu kako bi se postigla što veća efikasnost rada službi kojima rukovode.

Uz to neophodna je veća prisustnost inspekcijskih službi na svim razinama u Federaciji, te odlučnija akcija u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, posebno u državnim organima.

Prema nekim procjenama u Federaciji BiH na crno radi oko 50.000 radnika, što je svakako dodatni motiv da se krene u odlučnu akciju na uvođenju u sustav subjekata koji su sada izvan njega - priopćeno je iz Vlade FBiH.

brotnjo-online.com