Elektroprijenosu BiH prijeti nestanak, državne institucije ne rade ništa da to spriječe

No, problemi u radu te kompanije su i više nego evidentni i danas, na što je na sjednicama Doma naroda Parlamenta BiH u nekoliko navrata upozoravao i Hazim Rančić, delegat u Klubu Bošnjaka.

Nema planova

Zbog potpune blokade u kojoj se nalazi "Elektroprijenos BiH", Rančić je zatražio od Vijeća ministara BiH odgovor da li Uprava i Upravni odbor kompanije rade u skladu sa zakonom. U odgovoru koji je dobio od ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladena Zirojevića su, kako se i moglo očekivati, taksativno pobrojani problemi sa kojima se kompanija suočava duže vremena, ali ne i prijedlozi za njihovo rješavanje. Tako je Upravni odbor još prošle godine na sjednici održanoj u studenom donio odluku da se raspiše konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave kompanije kojima su istekli mandati i to generalnom direktoru, izvršnom direktoru za rad i održavanje sistema, izvršnog direktora za finansije i administraciju i izvršnog direktora za pravne poslove. Kako do sada nije izabran generalni direktor, tako nisu izabrani ni ostali članovi Uprave kompanije.

Na posljednjem sastanku Upravnog odbora održanom 24. lipanja ove godine, dat je nalog Upravi kompanije da pripremi planove za period 2010.-2012. godine i dostavi Upravnom odboru na razmatranje u roku od dvadeset dana nakon čega bi se sazvala Skupština akcionara. No, uprava kompanije se sastajala više puta, ali nije usvojila navedene planove, pa nije održana ni Skupština koju inače sačinjavaju entitetski premijeri Mustafa Mujezinović i Milorad Dodik.

Energetska zajednica

Treba podsjetiti i da je na sastanku u Beču 17. veljače ove godine, koji je inicirao  tajništvo energetske zajednice, donesen zaključak da se formira radna grupa za "Elektroprijenos BiH" od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa ciljem deblokade rada kompanije. Zadaci te radne grupe su da se uradi analizu postojećeg stanja u kompaniji koja će uključiti aspekte zakonodavnog okvira, organizacije, rukovođenja, donošenja odluka te da se identificiraju uzroci blokade rada kompanije. Rok za završetak rada radne grupe bio je mjesec dana. Do sada je održano šest sastanaka radne grupe, gdje su predstavnici iz RS i FBiH iznijeli svoj prijedlog promjene Statuta kompanije u pogledu efikasnog upravljanja kompanijom. U međuvremenu je nastupila sezona godišnjih odmora tako da su se pojavile i poteškoće kod sazivanja sastanaka tako da je predviđeni rok višestruko produžen. Planirano je da se održi i jedan sastanak u kolovozu, ali to se nije desilo, pa tako i dalje nema novih prijedloga za deblokadu firme, piše San.