Elektroprijenos BiH: Ultimatum RS za podjelu

Skupštinu dioničara "Elektroprijenosa" čine entitetske vlade.

Funkcionalni princip

Predstavnici Republike Srpske traže da Statut bude izmijenjen tako da sadašnja četiri operativna područja djelovanja po funkcionalnom principu, budu reorganizirana u tri ili dva područja, ali da jedno prati granice RS.

Kako saznajemo, federalni premijer Nermin Nikšić već je pismeno obavijestio Upravni odbor kompanije, pa samim tim i vlasti u RS, da neće prihvatiti ovaj zahtjev, jer ovo pitanje nije dogovoreno na sastanku predstavnika dva entiteta koncem prošle godine.

Prema  informacijama koje prensi Dnevni avaz, moglo bi se lako desiti da kompletan dogovor o deblokadi rada kompanije padne u vodu zbog inzistiranja predstavnika Vlade RS na ovom pitanju. Oni bi mogli ovim pitanjem uvjetovati sva ostala.

Naravno, iz Federacije na to ni pod kojim uvjetima neće pristati, jer je jasno da bi to bio uvod u raspad državne kompanije. S druge strane, Vlada FBiH prihvatit će nekoliko važnih, ali i kontroverznih pitanja. To je da se investiranje u prijenosnu mrežu realizira prema odnosu kapitala u kompaniji 59 naprema 41 u korist FBiH te da broj i struktura zaposlenih budu srazmjerni tom odnosu kapitala.

Skraćen rok

Federacija prihvata i da se u narednom periodu odluke Uprave i Upravnog odbora donose konsenzusom te da period za raspodjelu dobiti dioničarima bude skraćen s deset na pet godina, što znači da bi odmah moglo biti podijeljeno oko 220 miliona KM koje leže na računu.