Elektroprijenos BiH radnicima mora platiti 24 miliona maraka

Na­ime, 800 ra­dni­ka ove kompanije podnijelo je tu­žbe zbog odbi­ja­nja Uprave da im isplaćuje plaću prema važečem pravilniku, pa su pet godina primali 25 posto manju plaću. Miralem Karić, zmjenik predsjednika Sindikata radnika Eletroprijenosa BiH za "San" kaže da su već dobili 15 prvostupanjskih presuda, u njihovu korist.

Našim tužbama mi ne tražimo povećanje plaća nego da se ispoštuje pravilnik, prema kojem su naša primanja trebala biti usklađena sa rastom plaća u entitetima. Uprava to nikakada nije uradila, pa su naše plaće bile 25 posto manje nego u elektroprivredama. No, dobili smo prve presude i sve su u korist radnika. Ostala nam je samo apelacija, jer je kompanija uložila žalbu - pojašnjava Karić. On dodaje da Elektroprijenos BiH po osnovu tužbi, treba isplatiti radnicima iz Federacije BiH 15 miliona KM, odnosno 24 miliona KM sa zateznim kamatama.

Karić pritom podvlači da je Uprava, zbog isplaćivanja manjih plaća radnicima, akumulirala 73 miliona maraka KM sredstava u dobit kompanije. Ta dobit se oporezuje u Banjaluci gdje se nalazi Uprava, pa Republika Srpska dobije 7,3 miliona KM godišnje, odnosno 36,5 milona KM prihoda za pet godina.

Šokantno: BiH prijeti elektroenergetski kolaps (10.02.2011.)

Politički pritisci

Karić smatra da je Uprava Elektroprijenosa BiH, glavni krivac za blokadu rada ove kompanije jer nisu htjeli investirati u razvoj elektroenergetskog sektora i nabavku opreme. Tako na računima ove kompanije sto­ji ne­is­ko­ri­šte­no oko 200 mili­ona KM na­mje­nje­nih za in­ves­ti­ci­je. Stoga Sindikat traži deblokadu rada Elektroprijenosa BiH, jer zbog blokada može doći do ugrožavanja i raspada elektroenergetskog sustava BiH. Uputili su i pisma OHR-u i elektroprivredama.

Dušan Mijatović, v.d. direktor Elektroprijenosa BiH, nije želio davati nikakve izjave. Podsjetimo, da je Elektroprijenos BiH, kao jedina kompanija u vlasništvu dva entiteta, već godinama meta političkih pritisaka vlasti RS-a, koje nastoje razbiti trenutnu organizacijsku strukturu firme, jer nije struktuirana na entitetskom pricnipu.