Elektroprijenos BiH radnicima mora platiti 12 miliona maraka

Od ukupno 800 radnika, do sada je njih 270 dobilo prvostupanjske presude u svoju korist. Marko Rozić, predsjednik Sindikata operativnog područja Mostar, za "San" kaže da su dobili 19 prvostupanjskih presuda u korist oko 190 radnika i da očekuju da će vrlo brzo biti donesene presude za sve tužbe koje su podnesene.

- Ubrzo istječe rok od tri mjeseca do kada Apelaciono vijeće treba odlučiti o uloženoj žalbi kompanije na prvostupanjske presude. Očekujemo da će i Vijeće odlučiti u korist radnika, jer smo podnijeli tužbe zbog nepoštivanja akata kompanije, odnosno pravilnika o radu i o plaćama koje je Uprava sama napravila i donijela kada je kompanija formirana - pojašnjava Rozić. On, kao i njegov kolega Mevludin Kuljanin, predsjednik Sindikata operativnog područja Sarajevo, naglašava da niko od radnika nije tužio kompaniju za povećanje plaća, nego samo da se izmire dugovanja zbog nepoštivanja akata kompanije. Kuljanin dodaje i da su prošle godine pokušavali doći do zajedničkog rješenja, koje bi bilo dobro za radnike i kompaniju, ali nisu uspjeli, jer ih je Uprava ucjenjivala tražeći povlačenje tužbi.

Plaće i dnevnice

- Oko 80 radnika dobilo je prvostupanjske presude po tužbama za dnevnice koje smo prvo podnijeli, a potom su uslijedile i tužbe za plaće. Proces se nastavlja, nekoliko ročišta održi se u jednom mjesecu, obavljaju se rasprave i sve ide svojim tijekom. Svaki radnik, bez kamata, prosječno treba dobiti od šest do sedam tisuća KM u ovisnosti od broja dnevnica. Ukupna potraživanja za svih 800 radnika, iznose oko 12 miliona maraka - za "San" kaže Kuljanin. On naglašava da menadžment tri godine nije podnio zahtjev za povećanje tarife, a kroz to povećanje obuhvaćeni su i troškovi radne snage te zahtjev da se njihove plaće približe prosjeku plaća u energetskom sektoru.

Čeka se OHR

Nedavno su čelnici granskih i sindikata podružnica Elektroprijenosa BiH donijeli zaključke koje su uputili visokom predstavniku u BiH i entitetskim premijerima, a od kojih traže da što prije počnu rješavati probleme u Elektroprijenosu BiH.

- Tražimo da se deblokiraju sredstva, da se investira u energetsku mrežu i da počne prijem radnika, jer kod nas je 150 ljudi otišlo u mirovinu, a niko nije primljen. Očekujemo uskoro očitovanje OHR-a da se jednostavno normalizira rad u kompaniji i da Uprava počne raditi svoj posao - kaže Mevludin Kuljanin.