Elektroprijenos BiH prestaje s radom?

Upućeni kažu da se tačna cifra zapravo krije i da stalno raste jer elektroprivrede redovno uplaćuju novac za prijenos električne energije.

Stalne opstrukcije

Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, jučer je najavio mogućnost prestanka rada Elektroprijenosa:

Neodgovornost federalnih vlasti će dovesti do zastoja i vjerovatno prestanka rada Elektroprijenosa, jedne nemoguće korporacije u kojoj se sav novac za investiranje želi uključiti u Federaciju BiH, a ne uvažiti potrebe Republike Srpske - kazao je Dodik.

Ovo nije prvi put da on najavljuje prestanak rada Elektroprijenosa, ali se čini da je ovo najozbiljnije, pogotovo kada se zna da je rad te korporacije potpuno paraliziran političkim blokadama.

Naime, novac koji se nalazi na računu ne može da se investira u izgradnju novih objekata za prijenos struje i izgradnju elektro - mreže pošto osnivači i vlasnici kompanije nikako da se dogovore i postignu suglasnost makar oko osnovnih stvari.

Osnivači su Federacija BiH sa ulogom od 58,90 % i Republika Srpska sa ulogom od 41,10 %. Elektroprijenos BiH, čije je sjedište u Banjaluci, počeo je s radom 2006. godine i njegov zadatak je prijenos električne energije do elektrodistributivnih područja i velikih potrošača i povezivanje elektroenergetskog sustava BiH sa sustavima susjednih i drugih država kako bi se obezbijedio izvoz, uvoz i tranzit struje. Predsjednik Upravnog odbora je Ibro Čolakhodžić, a vršitelj dužnosti direktora je Dušan Mijatović. Treba reći da svi iz menadžmenta imaju status vršitelja dužnosti pošto su im još davno istekli mandati. Osnivači, odnosno vlasnici kompanije ne mogu da se dogovore ni o imenovanju novog mendžmenta.

Entitetska granica

U Skupštini akcionara, vlasnike predstavljaju entitetski premijeri Mustafa Mujezinović i Milorad Dodik, međutim, oni su već dugo nisu sastali da riješe probleme. Osim toga Skupština akcionara nije usvojila ni plan investicija pa su i novac i dalji projekti potpuno blokirani.

Glavni spor je neslaganje Republike Srpske i Federacije BiH o broju operativnih područja Elektroprijenosa BiH. Vlada RS insistira da ta područja ne smiju prelaziti entitetsku granicu i isti stav ima i kada je riječ o raspodjeli sredstava za investicije. Vlada Federacije BiH na to ne pristaje.

Kako saznajemo, gotovo je izvjesno da će se u rješavanje ovog problema uključiti OHR, odnosno međunarodna zajednica koja više neće da tolerira blokadu najvažnije državne korporacije iza koje stoje pokušaji da se i električna energija podijeli na srpsku, bošnjačku i hrvatsku struju.

san.ba