Elektroprijenos BiH i dalje u blokadi

Naime, entitetski premijeri Aleksandar Džombić i Nermin Nikšić 2. veljače u Banjaluci održali su sjednicu Skupštine akcionara "Elektroprijenosa BiH" u cilju deblokiranja rada ove jedine zajedničke bh tvrtke.

Na toj sjednici, između ostalog, premijeri su zadužili Upravni odbor "Elektroprijenosa BiH" razriješiti postojeću upravu, odnosno Upravu koja ima status vd i da imenuje novu, te da pokrene proceduru za izbor nove uprave. Pored toga, formirane su i ekspertske grupe koje treba da riješe sudbinu 110-kilovoltne mreže u BiH, koja do danas nije održala ni konstituirajuću sjednicu.

Milorad Đekanović, član Upravnog odbora "Elektroprijenosa BiH" iz RS, kaže da oni nisu ni mogli ništa uraditi jer ne mogu razriješiti postojeću upravu dok ne bude imenovan vršitelj dužnosti.

"Ne može poduzeće ostati bez Uprave. Od tih koji su donijeli takvu odluku nitko nije predložio koga imenovati za druge vršitelje dužnosti. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora donesena je odluka da se pripremi natječaj i na sljedećoj sjednici vjerojatno će se, ako bude volje, raspisati taj natječaj za izbor nove uprave ", kaže Đekanović.

On ističe da bez izbora nove uprave ne može biti razriješena sadašnja uprava, te da se radi u tom smjeru.

"Ali što će biti - vidjećemo", kazao je Đekanović.

Izvor "Nezavisnih" iz "Elektroprijenosa BiH" ispričao je da još nije održan niti jedan sastanak ekspertske grupe koja je formirana i koja treba riješi možda i najkrupnije pitanje, a to je vlasništvo nad 110-kilovoltnim trafo-stanicama.

"Ekspertna grupa tražila je od Upravnog odbora 'Elektroprijenosa BiH' sazvati konstitutivnu sjednicu ekspertnih radnih grupa, koja je sastavljena na sjednici Skupštine dioničara, međutim nisu dobili nikakav odgovor. Vjerovatno i Upravni odbor ne zna šta da radi jer još ne postoji dogovor koja će biti nova uprava ", ispričao je ovaj izvor.

Isti izvor navodi da ni dogovor entitetskih premijera tijekom sjednice Skupštine akcionara o investiranju u mrežu još nije proveden u djelo, te da se vjerovatno čeka izbor nove uprave.

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS juče nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje zašto Uprava "Elektroprijenosa BiH" ne postupa po zaključcima Skupštine dioničara, niti koji su sljedeći koraci ovoga ministarstva kada je u pitanju funkcioniranje "Elektroprijenosa BiH".

Podsjećanja radi, na sjednici Skupštine dioničara "Elektroprijenosa BiH" dogovoreno je da se investiranje u mrežu na području oba entiteta vrši srazmjerno kapitalnom sudjelovanju, odnosno da će u RS biti investirano 41,11 posto, au FBiH 58,8 posto. Isto tako dogovoreno je da će struktura zaposlenih u čitavoj kompaniji biti srazmjerna odnosu kapitala, te da će se odluke u Upravnom odboru donositi konsenzusom.

Na sjednici dioničara donesen je i zaključak kojim se zadužuju da dva resorna ministra iz RS i FBiH usuglase izmjene i dopune Statuta, te da ih usuglase sa zakonskim rješenjima.

Inače, "Elektroprijenos BiH" kao jedina zajednička bh kompanija već nekoliko godina blokirana, a na njenom računu se nalazi više od 220 milijuna KM.