Donešena privremena odluka o utvrđivanju JMBG-a

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a konačno rješenje bit će doneseno u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ova privremena odluka ne prejudicira rješenje u budućem zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju u BiH i primjenjivat će se najduže 180 dana od dana donošenja.

Za realizaciju Odluke zaduženi su nadležni organi entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i Ministarstvo civilnih poslova, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Nakon što su dobili informaciju da je Vijeće ministara BiH donijelo privremenu odluku o izdavanju jedinstvenog matičnog broja građanima BiH, građani koji su se okupili ispred zgrade institucija BiH odlučili su da se ne razilaze, zahtijevajući donošenje zakona kojim će biti riješeno ovo pitanje.

- Ovo nam je prilika sada, za 180 dana je kasno. Ostanimo ovdje dok ne donesu prijedlog zakona i ne upute ga u proceduru. Nemojte biti naivini - kazao je jedan od okupljenih građana.

Fena