Dom zdravlja Stari Grad ignorira sudsku presudu

Dom zdravlja stari grad
hercegovina.info

Dom zdravlja Stari grad, kojim je uz blagoslov SDA ravnao dr. Edin Kapetanović još uvijek nije postupio po sudskom rješenju, te imenovao dr. Lejlu Ohran za ravnateljicu istoga. Ohran je, kako smo u više navrata pisali, tužila Dom zdravlja Stari Grad i direktora dr. Edina Kapetanovića zbog stranačkog SDA kadroviranja, jer ona kao najbolja kandidatkinja nije postala ravnateljica, a nakon višegodišnje pravne borbe Županijski sud je naložio da se natječaj iz 2020. vrati u fazu izbora kandidata, odnosno da se izabere dr. Ohran.

Umjesto izbora ravnatelja krenuli po v.d.

I kada se mislilo da je svemu kraj, stranačke igre nisu stale. Umjesto da upravni odbor Doma zdravlja imenuje dr. Ohran i pošalje njezino ime na suglasnost Gradu kao osnivaču te ustanove, oni su osnivača Grad Mostar tek upoznali su s presudom i ostavkom Kapetanovića koja je nastupila po presudi.

Tada slijedi dopis Grada da treba imenovati v.d. ravnatelja Doma zdravlja Stari Grad, a što je u koliziji sa sudskom presudom.

Punomoćnik doktorice Lejle Ohran odvjetnik Milenko Krčum pisao je ovim povodom gradonačelniku Grada Mostara, državnom Tužiteljstvu, CCI-ju. Krčum je gradonačelniku dostavio i naočale, upućujući ih da nisu pročitali izreku presude pod točkom c) koja glasi: 

"Nalaže se prvotuženom da izvrši izbor između kandidata u natječaju obavljenom 28. 2. 2020. godine u Službenim novinama Federacije BiH i Dnevnom avazu u roku od 15 dana i sa pravnom poukom da žalba ne odlaže izvršenje naloga o izboru i imenovanju kandidata". 

Krčum smatra da je imenovanje dr. Ohran zakočio upravo mostarski gradonačelnik Mario Kordić u dosluhu sa SDA.  

"Nakon što je Županijski sud preinačio odbijajuću presudu Općinskog suda u Mostaru na način da je usvojio deklaratorne i kondemnatorne zahtjeve – dakle utvrdio povredu prava na jednako postupanje (diskriminaciju), poništio odluku o poništenju natječaja, te naložio Domu zdravlja da izvrši izbor po prvom natječaju na kojem je nezakonito bio imenovan dr. Edin Kapetanović, Dom zdravlja „Stari grad“ je, barem po meni dostupnim informacijama, izvršio izbor moje klijentice dr. Lejle Ohran te isplatio naknadu nematerijalne štete mojoj klijentici. No, gradonačelnik je odlučio ispoštovati interese HDZ-ovog partnera u podjeli grada na dva dijela: jedan pod vlašću HDZ-a a drugi pod vlašću SDA, ali pod nadzorom HDZ-a (u parnici sam dokazivao da je HDZ umetnuo svoje aktiviste u upravne odbore ustanova koje su po političkom dogovoru dodijeljene SDA-u. Nije dao suglasnost, nego je moj prethodni podnesak u kojem sam objasnio ono što ću ovdje ponovo objasniti, proslijedio gradskom pravobranitelju. Onom što je otkupio stan za cca 6.000 maraka", napisao je u dopisu Krčum. 

Krčum smatra da je time dezuvuirana svrha sudske zaštite. "Gradonačelnik misli da je davanje suglasnosti stvar njegovog ćeifa", napisao je, uz ostalo, u dopisu.

Ćorić: Nisu nam tražili suglasnost

Iz Grada tvrde da suglasnost nikada nije od njih ni tražena, a da ih je Dom zdravlja Stari Grad jedino upoznao s ostavkom dojučerašnjeg direktora i sudskom presudom. 

"Mi smo im vratili dopis i napisali smo im da se pod hitno sazove upravni odbor i imenuju vršitelj dužnosti, kako bi im mi dali suglasnost, a da odmah pristupe implementaciji presude Županijskog suda u Mostaru po ovome predmetu", kaže Božo Ćorić, načelnik Odjela za društvene djelatnosti.

Upitan zbog čega se uopće išlo u izbor vršitelja dužnosti, ako je Upravni odbor odmah po presudi trebao izabrati dr. Ohran, te zatražiti suglasnost osnivača(Grad) Ćorić kaže da je to trebao učiniti upravni odbor.

"Treba onda upravni odbor izvršiti imenovanje i tražiti od nas suglasnost, ali oni nama nisu to tražili. Oni su samo napisali da ima presuda suda i da je dr. Kapetanović podnio ostavku. Oni su pravni subjekt, oni moraju implementirati presudu, a ne mi. Nikada nisu tražili suglasnost od nas", navodi dalje Ćorić. Upravni odbor Doma zdravlja Stari grad ne odgovara na naš upit zašto još uvijek nisu postupili po presudi, odnosno zašto su krenuli u izbor v.d. ako su imali samo okončati natječaj izborom najbolje kandidatkinje. 

Podsjetimo, Županijski sud u Mostaru, u vijeću sastavljenom od sudija Nade Hamović-Kovačević, predsjednice vijeća, Tatjane Mijatović i Zorana Krtalića, odlučujući o žalbi tužiteljice na presudu Općinskog suda u Mostaru donio je presudu da se žalba tužiteljice djelomično uvažava i prvostupanjska presuda preinačava u odnosu na prvotuženog tako da utvrđuje se da je prvotuženi povrijedio pravo tužiteljice na jednako postupanje. 

Naime, u proljeće 2020. godine, pred izbijanje epidemije korona virusa, raspisan je natječaj za direktora Doma zdravlja Stari grad. Prijavila su se tri kandidata. Najbolja, kandidatkinja dr. Ohran, nepoželjna za SDA nije izabrana. O tome smo prvi i jedini pisali:  

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.