DOBILI SMO ODGOVOR Evo što će niknuti na 'misterioznom' gradilištu na Trnu

DOBILI SMO ODGOVOR Evo što će niknuti na 'misterioznom' gradilištu na Trnu
hercegovina.info

Nakon što smo jučer pisali kako javnost, pa ni sami mještani, ne znaju tko je investitor i što se gradi na jednom od najvećih gradilišta u Hercegovini, onom na Trnu, tj. Visokoj Glavici u Širokom Brijegu, jučer smo ipak dobili odgovor Borislava Zovke, pomoćnika gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Iako se ne ističe tko je investitor ovog megaprojekta, u svom iscrpnom odgovoru za hercegovina.info, navodi se kako je lokacijska dozvola izdana za izgradnju objekta gospodarske namjene, i to poslovne i proizvodne što bi značilo da bi na ovoj lokaciji mogli vidjeti nove tvornice koje će donijeti i nova radna mjesta.

"Na toj poziciji Služba je, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji i drugim važećim propisima, izdala lokacijsku dozvolu za parcelaciju zemljišta u svrhu formiranja više građevinskih parcela radi moguće izgradnje objekata gospodarske namjene (poslovne i proizvodne).

Djelatnosti i sadržaji proizvodno-poslovne namjene navedeni u lokacijskoj dozvoli, a sukladno navedenim planovima su mogući uz ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta za sljedeće namjene:

Gospodarsko - proizvodna namjena:         
- industrijske djelatnosti proizvodnje i prerade,
- obrtničke i zanatske djelatnosti proizvodnje i prerade,
- građevinske djelatnosti uz moguću preradu i obradu mineralnih sirovina,
- servisne radionice,
- skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene,
- izložbeni saloni, poslovne, upravne i uredske građevine vezane uz proizvodne djelatnosti,
- istraživački i edukativni centri te drugi sadržaji koji upotpunjavaju osnovnu djelatnost na građevnoj čestici,
- proizvodnja električne energije,
- ugostiteljsko-turističke građevine kao prateći sadržaji gospodarske zone.

Gospodarsko - poslovna namjena:
- poslovne, upravne i uredske građevine,
- građevine trgovine: trgovački centri, veće trgovine, trgovine za maloprodaju, distributivni centri, izložbeno-prodajni saloni,
- servisi,
- skladišta,
- obrtničke i zanatske proizvodne i servisne građevine,
- komunalno-servisni sadržaji,
- istraživački i edukativni centri, poduzetnički inkubatori i dr. kao zasebne djelatnosti ili uz druge namjene.

Osim navedenih djelatnosti moguće je u zonama proizvodno-poslovne namjene realizirati i druge slične - kompatibilne sadržaje, uz uvjet da ne ostvaruju negativan utjecaj na okoliš.

Djelatnosti i sadržaji proizvodno-poslovne namjene mogu, osim građevina osnovne namjene, sadržavati i druge prateće i pomoćne prostore neophodne za funkciju osnovne namjene, pa se slijedom iznesenog na građevnoj čestici može izgraditi više građevina, koje čine funkcionalnu i tehnološku cjelinu.

Osim izgradnje građevine osnovne, te prateće i pomoćne namjene unutar građevne čestice, treba osigurati prostor za zelene površine, komunikacijske površine (posebno za potrebe protupožarnog pristupa), te neophodne manipulativne i parkirališne površine", rečeno je za hercegovina.info.

S obzirom da nepostavljanje informativne ploče, koja bi dala detaljne informacije o samom projektu, nije u nadležnosti ovog Odjela, za isto će se morati pobrinuti služba za inspekcijske poslove.

Podsjetimo, projekt se povezuje s jednim od vlasnika tvrtke Ataco Jozom Musom, koji za medije nije spreman govoriti o projektu. Musu smo u dva navrata kontaktirali putem pravne službe, dobivali smo odgovor da će nam javiti je li isti spreman govoriti o projektu, no više se nisu javljali. 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.