Do smanjenja mirovina u Federaciji BiH neće doći

Do smanjenja mirovina u Federaciji BiH neće doći
Iz Vlade FBiH navode da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zatražilo od tijela Federalnog zavoda MIO da napravi konkretan plan mjera i aktivnosti koje bi za cilj imale stabilizaciju sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja, te obaveznu primjene važećih propisa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike svjesno teške financijske situacije u mirovinskom sustavu, upoznalo je tijela zavoda da zajedno s Vladom Federacije BiH, kontinuirano poduzima aktivnosti, kojim se nastoji osigurati što je moguće veći iznos sredstava u proračunu Federacije BiH za tekuće financiranje mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, uvezivanje staža i druge mjere koje za cilj imaju pojačanu naplatu doprinosa MIO.

"Također, šira javnost je upoznata da se financijska stabilnost planira, između ostalog riješiti novim zakonom MIO, kroz uvođenje tzv. trezorskog poslovanja, koje praktično jamči redovitost u isplati mirovina, jer će se, ukoliko prihodi nositelja osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu mirovina u tekućem mjesecu, potrebna razlika sredstava namiriti iz proračuna Federacije BiH, odnosno drugih izvora koje osigura Federacija BiH", pojašanjavaju iz ovog ministarstva.

Stabilnost nositelja osiguranja planira se osigurati i putem provođenja niza mjera predviđenih Reformskom agendom, koje imaju za cilj poticanje zapošljavanja putem konkretnih programa zapošljavanja određenih kategorija (u 2016. godini 50 milijuna KM za tzv. prvo zaposlenje), što će se izravno pozitivno odraziti na uplatu doprinosa za MIO, te kroz čitav niz drugih mjera kojim se stvaraju pretpostavke za razvoj tržišta rada, na druge načine kao npr. kroz zakon o uvezivanju staža, koji bi trebao u sustav MIO uplatiti više od 450 miljuna KM, od čega više od 5o milijuna KM već u 2016. godini itd.

Analogno tome zatraženo je od Federalnog zavoda MIO, da u skladu sa svojim nadležnostima, napravi konkretan plan mjera i aktivnosti, koje se namjeravaju poduzeti radi stabilizacije mirovinskog sustava.

Kada je u pitanju, primjena članka 51. Zakona o mirovonskom i invalidskom osiguranju i članka 6. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, napominjemo da je istim izričito propisano da Upravni odbor, između ostalog "ima odgovornost održati fiskalni balans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima", u kom smislu zakon propisuje jasno postupanje i obavezu Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO, pri čemu nije propisana niti potrebna bilo kakva suglasnost Ministarstva niti Vlade Federacije BiH na određivanje visine isplatnog koeficijenta.

"Stoga kako je riječ o zakonskim odredbama apsolutno je nepotreban stav ovog ministarstva, odnosno Vlade Federacije BiH o predmetnom pitanju, gdje bi po našem mišljenju tijela Federalnog zavoda MIO morala usmjeriti svoju energiju na kreiranje konkretnih mjera i aktivnosti na osiguranju financijske stabilnosti mirovinskog sustava", navode iz Ministarstva, te ističu da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, i dalje poduzimati aktivnosti na sustavnom jačanju stabilnosti mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, prvenstveno putem zakonskih rješenja.

"Ali isto tako tražimo da Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji je u skladu sa Zakonom o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine kao specijalizirana javna ustanova nadležan i odgovoran za obavljanje svih poslova mirovinskog i invalidskog osiguranja, poduzme aktivnosti, kako bi se mirovinski sustava stabilizirao", kažu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

(Fena)