Davor Pehar novi ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Davor Pehar novi ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

...Federacije BiH te na tome mjestu nasljeđuje dr. Željka Lera. Dr. Pehar izabran je za novog ravnatelja na temelju odluke Upravnog vijeća ZZJZ FBiH. U međuvremenu je suglasnost za njegovo imenovanje dao i resorni federalni ministar dr. Vjekoslav Mandić. Pehar na ovu poziciju dolazi s mjesta ravnatelja Doma zdravlja u Mostaru gdje je deset godina uspješno vodio ovu zdravstvenu ustanovu.

Tijekom cijeloga rata bio je u postrojbama Hrvatskoga vijeća obrane kao liječnik, odnosno časnik u Oružanim snagama sve do 2003. godine. On je i aktualni izaslanik HDZ-a BiH u federalnom Domu naroda, a spominjao se i kao mogući kandidat za gradonačelnika Mostara da su se u gradu organizirali lokalni izbori prije nekoliko godina. Pehar sada dolazi na četverogodišnji mandat na čelo Zavoda za javno zdravstvo - zdravstvene institucije čije je sjedište po zakonu u Mostaru. Riječ je o zdravstvenoj ustanovi koja obavlja javno-zdravstvenu djelatnost na području Federacije s posebnim naglaskom na sekundarnu i tercijarnu razinu javno-zdravstvene djelatnosti.

Djelatnost zavoda usmjerena je na očuvanje i unapredenje zdravlja stanovništva i podrazumijeva promociju zdravlja i prevenciju bolesti, zatim nadzor zaraznih bolesti, zdravlje i okoliš. Među glavnim zadaćama je planiranje i programiranje zdravstva, istraživanje u javnom zdravstvu te kontinuirana profesionalna edukacija. S obzirom na veliki broj iskušenja u javnome zdravstvu Federacije i županija pred dr. Peharom predstoji veliki posao.

vecernji.ba