BiH zaostaje po pitanju propisa o sigurnosti proizvoda

BiH zaostaje po pitanju propisa o sigurnosti proizvoda

Kad su u pitanju usklađivanja propisa o sigurnosti proizvoda sa Europskom Unijom BiH značajno zaostaje za zemljama u okruženju, te se propisi o sigurnosti proizvoda u BiH ne donose u predviđenim rokovima, rezultati su revizije Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Neusuglašenost propisa o sigurnosti proizvoda sa propisima EU ostavlja značajne posljedice na građane i ekonomiju u BiH. Zbog nižih zahtjeva za sigurnosti proizvoda i neizgrađene infrastrukture kvalitete u BiH, otvorena je mogućnost da se proizvodi lošije kvalitete plasiraju na tržište BiH, ugrožavajući zdravlje i živote potrošača.

S druge strane, proizvođačima, a naročito onim koji su izvozno orijentirani, otežan je postupak dokazivanja usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU i plasman proizvoda na tržište EU.

Zbog nepostojanja tehničkih propisa BiH usuglašenih sa propisima EU nisu stvorene sve pretpostavke za izgradnju institucija infrastrukture kvalitete. Usvajanjem usuglašenih propisa o sigurnosti proizvoda povećala bi se potražnja za provjerom njihove ispunjenosti i potakao bi se razvoj akreditiranih tijela za ocjenu usklađenosti proizvoda u BiH.

Na taj način tržište BiH bi se zaštitilo od nesigurnih proizvoda, a domaćim proizvođačima bi se olakšao izvoz, odnosno zaštitili bi se od konkurencije koju im prave jeftini, nekvalitetni i nesigurni proizvodi iz uvoza. Veći izvoz i veća proizvodnja u BiH značila bi više zaposlenih i veće ekonomsko blagostanje u BiH.

Kompletan izvještaj pogledajte OVDJE.