BHANSA diže 15 milijuna kredita, a traži reprogram starog

BHANSA diže 15 milijuna kredita, a traži reprogram starog
BHANSA

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine BHANSA putem javne nabave želi se kreditno zadužiti kako bi premostila tešku financijsku situaciju nastalu nakon zastoja zrakoplovne industrije uslijed pandemije. Javna nabava BHANSE je opisana „nabavkom usluge kreditnog zaduženja“, a rok za prijem ponuda banaka je 31. kolovoz ove godine.

Iz BHANSE su potvrdili da dižu kredit u iznosu od 15 milijuna maraka.

“Uvažavajući trenutnu situaciju u kojoj se nalazi civilno zrakoplovstvo u svijetu i Europi, kao i situaciju u kojoj se nalazi BHANSA, a tu poglavito mislimo na smanjenje prihoda od 35,7 milijuna KM, bit će neophodni dodatni izvori finaciranja odnosno kreditno zaduženje. Ovim zaduživanjem bi se uz ostale prihode Agencije osigurao kontinuitet sigurnog pružanja usluga u zračnom prometu, održavala ključna oprema, kao i sačuvala radna mjesta”, kazao je za hercegovina.info Rade Zucić, stručni saradnik za odnose s javnošću BHANSA-e.

U cilju očuvanja solventnosti i sposobnosti izvršavanja kratkoročnih obveza, Agencija planira osigurati dodatne izvore financiranja kroz kreditne linije kod komercijalnih banaka, kroz postupak javne nabavke, i to dugoročnog kredita za poslovno financiranje u vrijednosti 10.000.000 KM (deset milijuna KM), s rokom otplate od 36 mjeseci i grace periodom od 12 mjeseci (12 mjeseci grace period i 24 jednaka mjesečna anuiteta) za održanje likvidnosti odnosno za podmirivanje obveza prema dobavljačima za preuzete obveze, te dugoročnog kredita za financiranje ulaganja u osnovna sredstva u maksimalnoj vrijednosti do 5.000.000 KM (pet milijuna KM), s rokom otplate od 60 mjeseci i grace periodom od 12 mjeseci (12 mjeseci grace period i 48 jednakih mjesečnih anuiteta) za financiranje planiranih kapitalnih investicija Agencije, potvrdio je Zucić.

Zbog novonastale krize smanjene su i plaće djelatnicima, a planirani su i drugi rezovi.

“BHANSA je, uz sveobuhvatno smanjenja rashoda, odgode dijela kapitalnih ulaganja i drugih obveza bila primorana smanjiti isplate plaća za 50 posto u vremenu trajanja pandemije.  Svi ovi koraci poduzeti su kako bi se sačuvala radna mjesta i izbjeglo neisplaćivanje ili kašnjenje isplata plaća u čemu smo u potpunosti uspjeli. Plaće, iako umanjene se isplaćuju na vrijeme”, objasnio je za hercegovina.info.

Dodaje da je BHANSA na samom početku krize proaktivno pristupila rješavanju nadolazećih problema u poslovanju te poduzela niz mjera koje bi za rezultat trebale imati očuvanje financijske stabilnosti.

Zbog izravnog utjecaja pandemije koronavirusa na zrakoplovnu industriju i posebno pružatelje usluga, BHANSA kontinuirano vrši analize mogućih ishoda i učinka pandemije na financijsku stabilnost tvrtke. Financijski modeli razvijeni su na temelju scenarija oporavka prometa prema prognozama STATFOR - Službe za statistiku i prognoze EUROCONTROL-a koja pored statistike i prognoze zračnog prometa u Europi analizira i razvoj industrije zračnog prometa. “Temeljem navedenih analiza, a uzimajući u obzir da se ne očekuju značajni prihodi prije četvrtog tromjesečja 2020. godine, BHANSA je prvenstveno poduzela niz mjera za ublažavanje rizika nedovoljne likvidnosti. Nakon implementacije mjera za održavanje likvidnosti, fokus se stavljen na izradu planova koji bi za rezultat imali dugoročnu stabilnost poslovanja. U tu svrhu izrađene su izmjene i dopune financijskog plana i Programa rada BHANSA-e za 2020. godinu. Predložene izmjene i dopune navedenih strateških akata BHANSA-e, koje za cilj imaju premostiti ovo teško razdoblje, su 12.06.2020.godine usvojene od strane Vijeća Agencije te dostavljene u dalju proceduru odnosno na usvajanje Vijeću ministara BiH, ustvrdili su.

Upitani kolika su dugovanja i kreditna zaduženja BHANSE, i je li ih moguće vraćati kažu da uzimajući u obzir procjene oporavka prometa EUROCONTROL-a, jasno je u ovom trenutku da BHANSA u najboljem slučaju može računati na svega 52 posto, odnosno 35,7 milijuna maraka manje od ukupno planiranih prihoda za ovu godinu.

„Obzirom na trenutnu situaciju u zrakoplovnoj industriji, BHANSA je pokrenula aktivnosti po pitanju zahtjeva za reprogramom plaćanja obveza po vanjskom dugu EBRD kredita 35288 (Projekt upravljanja zračnim prometom) koja dospijeva u 9. mjesecu tekuće godine. Naime, EBRD kredit za Projekat upravljanja zračnim prometom realiziran je 2009.godine u iznosu od 16.998.712,86 EUR i do sada su uspješno otplaćene 22 rate.

S uplaćenom jednom ratom u mjesecu ožujku ove godine u iznosu od 1.499.835,39 KM ostalo je za podmiriti još dvije rate EBRD kredita i to jednu u rujnu 2020. godine te zadnju u ožujku 2021. godine. Nakon izvršenih konzultacija s predstavnicima EBRD-a i Ministarstva financija i trezora BiH u vezi reprograma, BHANSA je uputila službeni zahtjev Ministarstvu financija i trezora te Ministarstvu komunikacija i prometa BiH za pokretanje procedure reprograma izvršenja obveze uplate rate po vanjskom dugu EBRD kredita 35288, a koja dospijeva u rujnu tekuće godine“, kaže Zucić.

Dodaje da je pandemija COVID-19 virusa koji je zahvatio svijet dovela civilno zrakoplovstvo u izuzetno tešku situaciju, nezapamćenu u dosadašnjoj povijesti.

O kakvim razmjerima krize se radi vidi se iz statističkih podataka o padu zračnog prometa iznad Bosne i Hercegovine od preko 90 posto. Za razliku od avio prijevoznika i zračnih luka koje mogu suspendirati svoje operacije te značajno smanjiti svoje troškove poslovanja, BHANSA kao pružatelj usluga ima zakonsku obvezu za sigurno funkcioniranje i održavanje zračnog prostora otvorenim. Navedeno je neophodno kako bi se osigurao siguran tranzit zrakoplova i u svrhu borbe protiv pandemije COVID-19 jer omogućava i podržava letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe, hitni medicinski prijevoz, letove za potrebe repatrijacije državljana BiH, državne zrakoplove, kao i letove za prijevoz tereta i pošte, potragu i spašavanje i letove posebne namjene te tehničke letove i slijetanja u slučaju nužde, objašnjava Zucić.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.