AUTOCESTE FBIH Nepravilno uknjiženo 155 milijuna maraka, neproduktivnost, zapošljavanje bez natječaja i penali

AUTOCESTE FBIH Nepravilno uknjiženo 155 milijuna maraka, neproduktivnost, zapošljavanje bez natječaja i penali
Autoceste FBiH

Autoceste Federacije BiH dobile su negativno mišljenje za financijske izvještaje. Od zapošljavanja bez natječaja, neproduktivnosti, milijuna maraka koje plaćaju jer nisu povukli kreditna sredstva, pa do nepravilnog knjiženja čak 155 milijuna maraka kao prihoda kompanije. 

Za 91 kilometar autoceste zaključno s 31. prosinca 2020. godini u JP Autoceste Federacije BiH zaposleno je 120 blagajnika i 40 vođa smjene. Ukupan godišnji trošak za njih iznosi 3,7 milijuna maraka.
Na jedan kilometar izgrađene i u promet puštene autoceste zaposleno je 5,1 osoba. Revizija poduzeća utvrdila je da je to znatno iznad prosjeka europskih operatora autocesta.
Zapošljavanje radnika kontinuirano se vrši bez provođenja javnog oglašavanja, a prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu.

"U kompaniji su na poslovima za koje se po sistematizaciji zahtijeva pravni fakultet, odnosno fakultet društvenog smjera angažirano ukupno 34 zaposlena. Unatoč tome, Autoceste tijekom cijele godine koriste odvjetničke usluge i za to plaćaju naknadu. Iznosi se kreću od 30 do 211 tisuća maraka.
Ovo je tek dio nepravilnost koju su u kontroli financijskih izvješća i poslovanja uočili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.
JP Autoceste Federacije BiH dobilo je negativno mišjenje za financijska izvješća", prenosi Žurnal.

Precijenjeni prihodi kompanije

Jedna od osnovnih zamjerki revizije odnosi se na to što su poslovni prihodni precijenjeni za čak 155 milijuna maraka.
Poslovni prihodi iskazani su u iznosu od skoro 187 milijuna maraka. Od toga, naknada za autoceste i ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (akciza na gorivo) u iznosu od skoro 155 milijuna maraka. Revizori upozoravaju da se ove naknade ne mogu priznavati kao poslovni prihodi, što drastično umanjuje ovu stavku u poslovanju tvrtke.

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulirani Zakonom o akcizama u BiH i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Prema Zakonu o cestama FBiH, upravitelji javnih cesta obavljaju poslove od općeg interesa, ne posluju na komercijalnoj osnovi, niti su osnovani radi stjecanja dobiti, već svoje aktivnosti obavljaju na osnovu plana i programa rada koji odobrava osnivač – Vlada FBiH:

Prihodi po osnovu akciza na gorivo ne zadovoljavaju zahtjeve Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja. Prihodi od ugovora s kupcima, koji je u primjeni od 1. 1. 2018. godine, jer nije ispunjen osnovi uvjet za njegovo priznavanje, a to je postojanje obostrano odobrenog Ugovora s kupcem. Naime, radi se o javnom prihodu na koji Društvo nema nikakav utjecaj, jer se ovi prihodi uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Zbog toga je priznavanje primljenih javnih prihoda u okviru poslovnih prihoda potpuno neosnovano, utvrđeno je, i dovodi do nerealnog iskazivanja podataka o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Društva. Ukoliko bi ovi prihodi bili isključeni iz poslovnih prihoda, kako i nalažu propisi, dobila bi se realnija slika uspješnosti poslovanja društva.

- Ukupni poslovni prihodi iznosili bi 31.753.887 maraka, a poslovni rashodi 61.999.640 maraka.

Propusti sa zeničkom zaobilaznicom

Komentirajući medijsko izvještavanje o izgradnji zeničke zaobilaznice u travnju ove godine, tadašnji direktor Autocesta Adnan Terzić u intervjuu za O kanal rekao je kako je mnogo zlonamjernih i naručenih izvještaja. Ali objektivni, revizorski izvještaj, sada pokazuje da je razloga za kritike bilo.

Za poddionice Klopče – Donja Gračanica i Drivuša – Klopče dobivene su upotrebne dozvole i izvršeno je preuzimanje radova. Za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica preuzimanje radova nije okončano s obzirom na to da nije izvršen tehnički prijem, niti je osigurano odobrenje za upotrebu, što je bila obaveza po Ugovoru. Navedena dionica puštena je u promet 25. 11. 2020. godine bez osiguranja upotrebne dozvole Ministarstva prostornog uređenja, što nije u skladu s članom 66. Zakona o prostornom planiranju, koji nalaže da se građevina može koristiti tek nakon što se izda odobrenje za upotrebu. Zatvorena je 7. 12. 2020. godine Rješenjem Federalne uprave za inspekcijski nadzor, na koje je uložena žalba. Aktivnosti na osnovu izdanog Rješenja su poduzete, ali propisano odobrenje za upotrebu nije izdato do okončanja revizije, niti je knjigovodstveno izvršen prijenos sredstava u upotrebu.

Navedeno ukazuje, kaže revizija, na činjenicu da projekt za dionicu Zenica jug – Zenica sjever ima slabosti u svim fazama, od projektiranja do realizacije ugovora:

Samo na jednoj poddionici vrijednost ugovorenih radova povećana je za 40.530.627 eura, a vrijednost ugovorenog nadzora nad projektima za 2.813.938 eura (dvije poddionice). Također, rok izvođenja radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica prolongiran je za ukupno 731 dan. 

Milijuni maraka za nepovučena kreditna sredstva

U toku godine povučeno je 406 milijuna maraka kreditnih sredstava. Zbog nepovlačenja sredstava na godišnjem nivou od EBRD kredita, tvrtka je platila skoro milijun maraka takse.

Po ugovorima potpisanim sa EBRD bankom predviđena su plaćanja 0,5% naknade za nepovučeni iznos sredstava na godišnjem nivou:

Za dva ugovora koja su potpisana s EBRD-om, za dionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – tunel Zenica Društvo je obračunalo taksu za nepovučena sredstva u iznosu od 969.793 maraka.
 
Osim toga, u listopadu 2020. godine, nakon što je tranša kredita za dionica Poprikuše – Nemila i dionica Tunel Ivan, kao i konzultantske usluge i nadzor u iznosu od 120 milijuna eura postala efektivna, Društvu je obračunata taksa u iznosu od 2.3 milijuna maraka. Taksa je plaćena početkom 2021. godine.

Revizija je utvrdila direktnu odgovornost tvrtke:

Prije operativnosti međunarodnih kredita Društvo nije provelo sve pripremne predradnje za građenje dionica. Povlačenje kreditnih sredstava diktira i gradnja dionica za koje su namijenjeni ovi krediti, a samim tim i trošak takse po kreditu. Prije potpisivanja ugovora s međunarodnim kreditorima potrebno je okončati sve pripreme za gradnju dionice, kako bi se uskladila izgradnja s operativnošću i izbjegli troškovi takse na nepovučena sredstva - navodi se u izvješću.