Anti Kovaću devet godina za zločine na području Viteza

Apelacijsko vijeće državnog suda proglasilo je Kovaća, bivšeg zapovjednika Brigadne vojne policije Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO), krivim za učešće u nezakonitom zatvaranju bošnjačkih civila u prostorije SDK i Radničkog univerziteta u Vitezu tijekom 1993. godine te za silovanje zaštićene svjedokinje A.

Kovać je drugostupanjskom presudom oslobođen krivnje za silovanje svjedokinje B u travnju 1993. godine.

- Ovo vijeće je utvrdilo da je optuženi Kovać izvršio kaznena djela uz direktan umišljaj i punu svijest da ono što čini predstavlja nezakonito radnju - kazao je Hilmo Vučinić, predsjedavajući Apelacijskog vijeća.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

U lipnju 2009. Kovać je prvostupanjskom presudom osuđen na 13 godina zatvora za naređivanje nezakonitog zatvaranja civila u Vitezu, u kojem je i sam učestvovao, te zbog silovanja svjedokinja A i B.

Apelacijsko vijeće Suda BiH ukinulo je presudu u travnju ove godine, nakon čega je određeno obnovljeno suđenje.

Pri obrazloženju pravomoćne presude drugostupanjsko vijeće Suda BiH kazalo je kako je nesumnjivo dokazano da je Kovać "odobravao i učestvovao u nezakonitom privođenju civila", ali da nije imao autoritet da naređuje drugim pripadnicima Brigadne vojne policije Viteške brigade HVO-a.

- Iako postoji čitav niz materijalnih dokaza da je optuženi nosio zapovjednu ulogu u Brigadnoj vojnoj policiji, Vijeće nije moglo doći da zaključka da je on imao moć da naređuje privođenja - kazao je Vučinić.

Kovać je pravomoćno presudom oglašen krivim da je 21. kolovoza 1993. nezakonito zatvorio zaštićenu svjedokinju A i Nedžiju Pekmić u prostorije Radničkog univerziteta u Vitezu, gdje ih je opljačkao, da bi nakon nekoliko dana silovao svjedokinju A.

- Vijeće je zaključilo da je iskaz svjedokinje A o silovanju konzistentan te da naročito obiluje detaljima o samom činu. Oštećena iznosi tačno i jasno kako se optuženi Kovać ponašao, gdje ju je udario i kako ju je vrijeđao. Sjeća se muzike koja je svirala na radiju i svih stvari koje se dešavaju - pojasnio je predsjedavajući Apelacijskog vijeća.

Drugostupanjaska presudom Kovać je oslobođen krivnje za silovanje svjedokinje B jer, kako je istaklo Apelacijsko vijeće, iskaz zaštićene svjedokinje B sadrži „nekonzistentnosti".

- Analizom svih dokaza ne može se izvesti zaključak van razumne sumnje da se silovanje dogodilo kako to opisuje optužnica. Sama oštećena opisuje događaj nejasno i postoje nekonzitentnosti u vezi s tim koliko je silovanje trajalo, koliko se nalazila sama nakon silovanja te da li je optuženi udario jednom ili više puta - kazao je sudija Vučinić.

Pri odmjeravanju kazne Apelacijsko vijeće je naglasilo kako kod Kovaća nisu nađene otežavajuće okolnosti, dok je olakšavajuća ta da se radi o obitelskom čovjeku narušenog zdravlja koji nije ranije osuđivan.

Pravomoćnom presudom Kovaću je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne te mu je naloženo da snosi troškove suđenja u odnosu na osuđujući dio presude, prenosi BIRN.

(Fena)