2019. GODINA Elektroprivreda HZHB broji 2185 zaposlenih, na plaće i naknade izdvojeno 80 milijuna maraka

2019. GODINA Elektroprivreda HZHB broji 2185 zaposlenih, na plaće i naknade izdvojeno 80 milijuna maraka
hercegovina.info

Federalni parlamentarci će na sjednici Zastupničkog doma koja je zakazana za 28. srpnja razmatrati i izvještaj o poslovanju Elektroprivrede HZHB za 2019. godinu.

U izvještaju je naveden visok dug Aluminija prema ovoj ustanovi. Također, ovaj izvještaj karakteriziraju veliki iznosi za plaće i oblike trošenja javnog novca.

U izvještaju je navedeno da je zaključno s 31.12.2019. godine Elektroprivreda HZHB brojala 2.185 zaposlenih, a da je uprava na troškove plaća i naknada na plaće zaposlenima isplatila 80 milijuna maraka, točnije 80.448.714 maraka.

Obveze Aluminija

U izvještaju je jasno navedeno da im Aluminij nije plaćao obveze po ugovoru i za šest mjeseci napravljen je gubitak od 87 milijuna maraka.

"Dug kupca Aluminij za 2019. iznosi 87.695.064 KM za razdbolje 1. siječnja - 30. lipnja 2019. za koji je postignuta sudska nagodba o odgodi plaćanja u roku od jedne godine. Aluminij je dostavio usvojen plan rekonstruiranja, a u planu je vidljivo da će se program odvijati kroz tri faze.

Prva faza je aktiviranje Ljevaonice u 2020. godini. gdje je planiran prihod od 167.182.082 KM, što bi omogućilo plaćanje određenih faktura iz 2019.g. kod kojih je odgođeno plaćanje do 27. rujna 2020.g odine. Temeljem toga izvršena je ispravka duga iz 2019.godine. u iznosu od 48.232.285 KM", navodi se u ovom izvještaju.