#zdravstveni sustav

Oko 80 posto građana u BiH daje mito liječnicima

Oko 80 posto građana u BiH daje mito liječnicima

Prema Indeksu percepcije korupcije, istraživanju Transparency Internationala, zdravstvo u BiH je jedno od najkorumpiranijih, a u bh. pravosuđu nema prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu -…

Izdavanja FBIH za zdravstvo

Izdavanja FBIH za zdravstvo

Troškovi zdravstvenog sustava Federacije su svake godine sve veći. Ne zbog rasta cijena usluga nego zbog većeg broja usluga koje pružaju zdravstvene institucije. Prema informacijama o stanju u…