#uticaj na zdravlje

Emocije i stanje tijela

Emocije i stanje tijela

Što je emocija?Najbolji opis ovog pojma definira emociju kao misao povezanu sa senzacijom, odnosno osjetom. Stoga emocije još nazivamo osjećajima. Dok misao proizlazi iz naše…

 Želimo li popraviti koncentraciju

Želimo li popraviti koncentraciju

Ostati koncentriran dulje vrijeme može biti veliki izazov. Čak 50% osoba nije u stanju čitavo radno vrijeme zadržati visoku koncentraciju. Donosimo vam najbolje savjete pomoću kojih ćete pobolj…

Kako kava djeluje na kognitivne funkcije

Kako kava djeluje na kognitivne funkcije

Nasuprot tome, pretjerani unos kave povećava rizik za stanje kognitivnog pada kojeg karakterizira slabljenje pamćenja. Znanstvenici sa sveučilišta u Bariju su podatke od 1445 ispitanika u…

Duh i tijelo jedna su cjelina

Duh i tijelo jedna su cjelina

U suprotnom, dolazi do psihičkih poremećaja i tjelesnih bolesti. Duhovnost je specifična disciplina unutar teologije, ali i čovjekov odnos prema Bogu, kao i jedna od čovjekovih dimenzija, bez obzira…