#Tirana

HKD Napredak u Tirani

HKD Napredak u Tirani

izazovi rada, imigracije i socijalne kohezije u promjeni aktualnog društvenog modela», održana je od 15. do 17. travnja u Tirani (Albanija). Seminar su organizirali EZA (Europaisches…