#talijanka

Talijanka s prebivalištem u BiH, Hercegovka u srcu!

Talijanka s prebivalištem u BiH, Hercegovka u srcu!

Priča je ovo o Riti Plotegher – Pollice, humanitarki, vjernici, obrtnici koja je u Međugorje prvi put došla kao hodočasnica 1985.godine, pronašla svoj mir i tu…