#Republika Hrvatska

Za srpskog patrijarha ne postoji hrvatska država

Za srpskog patrijarha ne postoji hrvatska država

Ako je ikoje vrijeme u godini neprikladno za provokacije bilo koje vrste, onda je to božićno vrijeme. No, kada se to dogodi upravo tada i to od strane najvišeg poglavara neke vjerske zajednice…