#procesuiranje ratnih zločina

Srbima niže kazne za Srebrenicu

Srbima niže kazne za Srebrenicu

...im smanjio kazne u ukupnom trajanju od 49 godina, zbog pogrešne primjene zakona, kako je to naložio Sud za ljudska prava u Strasbourgu.Primjenjujući kazneni zakon bivše Jugoslavije,…