političarka | Hercegovina.Info

#političarka

Završena edukacija političarki

Završena edukacija političarki

Na edukaciji su se obrađivale teme: „Suvremeno komuniciranje s javnošću", „Izazovi političke karijere danas", „Političko komuniciranje u BiH", „Značaj i uloga žena u…