#pacijent

Županija koja ne voli svoju djecu

Županija koja ne voli svoju djecu

Oni su najosjetljivija i najugroženija društvena skupina, te je najbolje ocijeniti moralno i duševno stanje jedne sredine prema načinu na koji se brine o svojim najmlađim. Ovdje se o…

Prava pacijenata u BiH: Što ne ideš privatno?

Prava pacijenata u BiH: Što ne ideš privatno?

Pored naširoko poznatih i korištenih "nema narod para", "ta će on", "nema posla", našla se i rečenica koja glasi "idi privatno". Kada trudnica odluči da joj netko od doktora u…