#Nikica Ljubić

Imenovana Uprava Aluminija

Imenovana Uprava Aluminija

Nakon provedenoga javnog natječaja za izbor članova Uprave odnosno za izbor tri izvršna direktora u Aluminiju d.d. Mostar, na prijedlog direktora Nikice Ljubića, Nadzorno je vijeće, većinom…