#montažne kuće

Kompletna kuća za 60 dana i za 27.200 maraka

Kompletna kuća za 60 dana i za 27.200 maraka

Zašto Amerikanci u nekim krajevima grade montažne kuće?