#medicina

Znamo li baš sve o našem srcu?

Znamo li baš sve o našem srcu?

Ili o srcu i radu tog motora našeg života razmišljamo tek kad „mašina" zaškripi ili kad negdje pročitamo da oko pedeset posto smrtnosti dolazi kao posljedica zastoja…