marin bago | Hercegovina.Info

#marin bago

Stanari neće ponovno obnavljati zgradu

Stanari neće ponovno obnavljati zgradu

Bez fasade Tada je sa zgrade otpao veliki dio fasade, a ostao je dio prvih 5 katova, koji je predstavljao veliku opasnost za građane. Tada su stanari zgrade dobili rok od 60 dana ukloniti fasadu…