Mostar može odahnuti: Analiza pokazala da se u mostarskom mulju mogu saditi i kavade

Piralen

Još jedna analiza mostarskog mulja pokazala je da je piralena daleko manje od dozvoljene količine, te da se čak mostarski mulj može koristiti i u poljoprivredne svrhe. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma dostavili su najnoviju analizu akreditirane laboratorije iz EU, koja je na njihov nalog uradila analizu sadržaja teških metala i piralena u dehidriranom mulju i otpadnim vodama u Mostaru, a nakon čijih rezultata Mostarci konačno mogu odahnuti. Piralena ima, ali znatno ispod dozvoljenih vrijednosti. Naime, u pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, najviše dozvoljene količine PCB u mulju iz gradskih otpadnih voda suhe tvari mogu iznositi do 0,05 mg/kg. Analizom sastava mulja s pročistača u Mostaru je utvrđeno da je sadržaj PCB manji od 0,01 mg/kg.

U analizi se navodi kako su uzorci uzeti na pročistača otpadnih voda u Mostaru 15. srpnja u 11.30, a ispitivanje je završeno prvi kolovoza.

Urađena je u akreditiranoj laboratoriji Euroinspekt Croatiakontrola iz Hrvatske. Na temelju dobivenih rezultata, utvrđeno je da je sadržaj  teških metala i PCB-a (polihloriranih bifenila) znatno ispod dozvoljenog. 

Piralen

Nadalje, navedene kemijske analize ukazuju da se dehidrirani mulj može koristiti u poljoprivredne svrhe ukoliko se prethodno izvrši sterilizacija mulja, a to znači uništavanje patogenih organizama, odnosno potencijalnih uzročnika oboljenja.

Kako je priopćeno, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ukazuje na činjenicu da svega jedna trećina otpadnih voda u Gradu Mostaru ide na kanalizacijski sustav spojen sa pročistačem otpadnih voda i da je potrebno, što je moguće prije, osigurati da sve otpadne vode u Mostaru budu spojene na ovaj sustav.

Na nedavnoj konferenciji za tisak u Mostaru Husein Oručević i Marin Bago ponovno su uzburkali javnost u Mostaru kazavši da tisuću tona mulja isparava u zrak kancerogene spojeve i truje građane. Tome je prethodio intervju mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića za Hercegovina.info koji je kazao da je priča o piralenu prenapuhana, te da je već analiza labaratorija iz Češke pokazala da je piralen u propisanim graničnim vrijednostima, na ovu analizu, koju je naručilo Federalno ministarstvo se tada još čekalo.

Piralen

Piralen

Piralen

 K.Perić/Hercegovina.info